Registreeritud vabaühendused

Jahindus

Keskkond

Kirikud, kogudused

Kultuur, kunst, muusika, meelelahutus ja vaba aeg

Sport

Piirkondlikku elu edendavad ühendused

Koolitus

Tuletõrje- ja päästeteenistus

Tervis

Teadus

Sotsiaal

Muu

 

Jahindus
Suigu Jahimeeste Selts Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
Are Jahimeeste Selts Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
MTÜ Riisselja Jahiselts Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
MTÜ Haavel ja Kuul Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad
Rahnoja Jahiselts Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük
Keskkond
Mittetulundusühing Laane Hobusesõbrad Keskkonna- ja looduskaitseühendused
MTÜ Pärnumaa Kasside Hoiukodu Keskkonna- ja looduskaitseühendused
MTÜ Uuesti Elule Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
Kirikud, kogudused
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sindi Jumalailmumise Kogudus Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sindi Kogudus Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Pärnu Vene Kogudus Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Kultuur, kunst, muusika, meelelahutus ja vaba aeg
Sindi linna slaavi kultuuriühing Slavjanotska Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
MTÜ Sindi Laulukoor Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
Mittetulundusühing Laulge Kaasa Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms
MTÜ Tansindi Huviselts Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
Seltsing Sassis Sussid Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine
MTÜ Euroopa auto Muuseumide tegevus
Mittetulundusühing Koolitustee Kunst, meelelahutus ja vabaaeg
Ühepuulootsiku Ühing Lõbustus- ja vabaaja tegevused
Purjeselts Lõbustus- ja vabaaja tegevused
Suigu piirkonna külade kultuuriselts Lõbustus- ja vabaaja tegevused
Sindi Naisliit Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Pulli Külamaja Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Terra Incognita Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Suigu Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
MTÜ Pärnumaa Lauluring Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
MTÜ Kulsin Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
MTÜ Puti Tulevik Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Hoolivad Südamed Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Rätsepa Külaarendus Selts Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Eesti Ratsapatrull / Estonian Mounted Patrol Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Sauga Lions Club Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Õpetaja Heino Mändla nimeline Sihtasutus Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Tori Kooli Sihtasutus Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Seasick Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Viira Arendusselts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Pulli küla Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Mittetulundusühing Helma Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Virula Käsitööselts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Vingervaksa Selts Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
MTÜ Nöbin Loome,-kunsti,- ja meelelahutustegevus
Seltsing Pääsusilmad Loome,-kunsti,- ja meelelahutustegevus
Are Lauluseltsing Loome,-kunsti,- ja meelelahutustegevus
Sport
Sindi Spordiklubi Kalju Spordiklubide tegevus
Sauga Valla Spordiklubi Spordiklubide tegevus
Eesti Koroonamänguliit Spordiklubide tegevus
Mittetulundusühing Minifox Spordiklubide tegevus
Mittetulundusühing Sindi Mudelisport Spordiklubide tegevus
Mittetulundusühing Optitrans Tehnikasport Spordiklubide tegevus
Mittetulundusühing Paikuse Aerutamisklubi Spordiklubide tegevus
Pärnumaa Ratsaspordiklubi Spordiklubide tegevus
Tori Spordiklubi Spordiklubide tegevus
MTÜ Terve Are Spordiklubide tegevus
MTÜ Tori Jumping Spordiklubide tegevus
Mittetulundusühing Invicta Spordiklubide tegevus
MTÜ Selja Tervisespordikeskus Spordirajatiste käitus
Mittetulundusühing Striidikool Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Mittetulundusühing Jlme Mujal liigitamata sporditegevus
Mittetulundusühing Lukass Mujal liigitamata sporditegevus
MTÜ Neighbar Mujal liigitamata sporditegevus
Piirkondlikku elu edendavad ühendused
MTÜ Lepplaane külaselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendav ühendus
Piistaoja Küla Selts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Jõeääre Taluselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Riisa vasakkallas Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Rohelise Jõemaa Koostöökogu Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Kiisa pereturismi keskus Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Oma Mätas Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Lepplaane Külaselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Randivälja külaselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Torgeli Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Lõimemäe Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Niidu Küla Selts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Tammiste-Veskimetsa Külaselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mtü Levikivi Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Tammiste taluselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Sindi Lastekas Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Are Põhikooli Vilistlaskogu Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Mittetulundusühing Are Sõbrad Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Uuekalda kodu Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
MTÜ Tori Jaam Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Suigu piirkonna külade kultuuriselts Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Koolitus
Mittetulundusühing Vingervaksa Beebikool Muusika- ja kunstikoolitus
Mittetulundusühing Vox Muusika- ja kunstikoolitus
Mittetulundusühing Delicia Muu huvikoolitus
Toetusselts "Mina aitasin" Muu mujal liigitamata koolitus
MTÜ Torni Valduse Muu mujal liigitamata koolitus
Päästeteenistus
Are Valla Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
Taali Rahva Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
Sindi Tuletõrje Selts Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
Tervis
Pärnumaa Epilepsiaühing Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erigruppide kaitsega seotud ühendused
Mittetulundusühing Stelior Eesti Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erigruppide kaitsega seotud ühendused
Mittetulundusühing Päikesejooga Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus
Teadus
Mittetulundusühing Jumbo Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
Elukeskkonna- ja Rahvastikuarengu Selts Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas
Sotsiaal
Mittetulundusühing Korl Est Sotsiaalhoolekande majutuseta
Mittetulundusühing Pereabikeskus Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta
Muu
Murru Küla Selts Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvustevahelist austust ja sõprust edendavad ühendused
Mittetulundusühing Jõeserva Sadam Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
Mittetulundusühing Toriella Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Pärnumaa skautide ja gaidide malev Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused
MTÜ Mt Rescue Horses Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
Tammiste Arendamise Selts Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

 

Nimekiri on antud 2021. a aprilli seisuga.