Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite toetus

Et võimaldada lapsevanematele paremat toimetulekut ja töötamist, määratakse vastavalt riigieelarve võimalustele kohaliku omavalitsuse üksustele toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib kasutada riigieelarvelist toetust raske ja sügava puudega laste lapsehoiu, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Toetusega kompenseeritavad teenused:

1) lapsehoiuteenus;

2) tugiisikuteenus;

3) transporditeenus;

4) muud teenused, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite toetus.

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaaga, tel 5368 2558, e-post liina.lelovaasmaa@torivald.ee