Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistri andmetest väljastatakse järgmisi väljavõtteid:

  • Rahvastikuregistri väljavõte – väljavõttele kantakse isiku nimi, isikukood, sünniaeg ja – koht, sugu ja kodakondsus. Lisaks saab väljavõttele valida teisi rahvastikuregistrisse kantud andmeid. Rahvastikuregistri väljavõtte saavad Pärnumaa elanikud Pärnu Linnavalitsusest (riigilõiv 10 eurot), notari juures (riigilõiv 5 eurot, millele lisandub notari tasu) ja Eesti välisesinduses (riigilõiv 20 eurot).
  • Elukoha andmete väljavõte (elukohatõend) – väljavõttele kantakse isiku nimi, isikukood, sünniaeg, sugu ja kehtiv elukoha aadress. Elukoha andmete väljavõtte väljastamine elukohajärgses kohalikus omavalitsuses on tasuta, maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Pärnumaal Pärnu Linnavalitsuses) 10 eurot, notari juures 5 eurot (lisandub notari tasu) ja Eesti välisesinduses 20 eurot. 
  • Elanike nimekiri ruumi omanikule - väljavõttele kantakse ruumi aadress ja sinna elukoha registreerinud isikute nimed ning isikukoodid. Elanike nimekirja väljastavad ruumi asukohajärgsed kohalikud omavalitsused tasuta, maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Pärnumaal Pärnu Linnavalitsuses) tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot. Notarid ja Eesti välisesindused elanike nimekirja ei väljasta.  

Lisaks saab teises Euroopa Liidu liikmesriigis perekonnaseisu, elukoha või elusoleku tõendamiseks tellida rahvastikuregistri väljavõttega koos mitmekeelse standardvormi. Mitmekeelne standardvorm on Euroopa Liidu määruse (EL) 2016/1191 alusel väljastatav tõlkimise abivahend, mis lisatakse eestikeelsele rahvastikuregistri väljavõttele ning ei ole iseseisva dokumendina kasutatav. Rahvastikuregistri väljavõtte koos mitmekeelse standardvormiga väljastab maakonnakeskuse kohalik omavalitsus ja selle eest tuleb tasuda riigilõiv 20 eurot.