Tori valla õpilasmalev

Tori valla õpilasmaleva rühmad töötavad 2023. a valla eri piirkondades 15.–29. juunil neli tundi päevas, üldjuhul kell 9–13. (nädalavahetused ja pühad vabad). Tehakse heakorra- ja haljastustöid. 30. juunil toimub malevarühmade ühisüritus, mis on malevlasele kohustuslik.

Tööpäeva pikkus 4 h, töötasu 4,30 eur/h. 

Malevarühmadesse saab 13-19-aastase noore registreerida 8.–21. mail 2023 valla iseteeninduskeskkonna kaudu. Alaealise lapse saab registreerida tema vanem, andes sellega ühtlasi nõusoleku lapse osalemiseks malevas.

Kohtade arv on piiratud ja rühmad täituvad registreerimise järjekorras.

 

Küsimused ja ettepanekud: noorsootöö nõunik Erika Nõmm, erika.nomm@torivald.ee, tel 515 4337.