Mäe kinnistu detailplaneering

Tori Vallavalitsuse 30. juuni 2022 korraldusega nr 501 algatati detailplaneeringu koostamine Oore külas Mäe kinnistul.

Algatamine 

Vastuvõtmine

Kehtestamine