Ohtlike jäätmete vastuvõtt

26.07.19

Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolsest inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Teadmised ja kogemused on määrava tähtsusega ohtlike jäätmete ohutul kõrvaldamisel.

Ohtlikud jäätmed on:

 • patareid ja akud
 • vana õli ja õli sisaldavad jäätmed
 • päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • vananenud ravimid
 • külmkapid, televiisorid ja monitorid
 • värvid, lakid, liimid ja lahustid
 • saastunud pinnas
 • asbesti sisaldavad materjalid (nt eterniitplaat)
 • ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms,)
 • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms.)
 • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid) 

Ohtlikud jäätmed saab viia Pärnu-Jaagupi jäätmejaama (Soo tn 5, rohkem infot aadressil: https://www.halingavald.ee/keskkond/jaatmemajandus/jaatmejaam) või  Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) või Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald) https://paikre.ee/klienditugi/ohtlike-jaatmete-vastuvott/.

Patareisid saab ära anda kauplustesse ning punastesse kogumiskastidesse.

Ares asuvad need Are teenuskeskuses (Pärivere tee 17) ja Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6).