Ohtlike jäätmete vastuvõtt

6.03.24

Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolest inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust. Teadmised ja kogemused on määrava tähtsusega ohtlike jäätmete ohutul kõrvaldamisel.

Ohtlikud jäätmed on:

 • patareid ja akud
 • vana õli ja õli sisaldavad jäätmed
 • päevavalgustuslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed
 • vananenud ravimid
 • värvid, lakid, liimid ja lahustid
 • ohtlike ainetega reostunud taara ja materjalid (kaltsud, saepuru jms,)
 • kemikaalide jäägid ja nende pakendid (puhastusvahendid, fotokemikaalid, happed, alused jms.)
 • mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid) 

Ohtlikud jäätmed saab tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu) või Paikre prügilasse (Põlendmaa, Paikuse vald) https://paikre.ee/klienditugi/ohtlike-jaatmete-vastuvott/.

Patareisid saab ära anda kauplustesse ning punastesse kogumiskastidesse:

 • Are teenuskeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik)
 • Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu)
 • Urge raamatukogus (Urge küla)
 • Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik)

Vanarehvid. Tori valla kodanikel on võimalus viia oma sõiduauto vanarehvid Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu). Ühelt eraisikult võetakse tasuta vastu 8 rehvi aastas.

Koduelektroonikat saab tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama (Raba 39, Pärnu), Paikre prügilasse (Põlendmaa) ja Pärnu mnt 24, Sindi.