Tori valla noortevolikogu koosseis

Noortevolikogu esimees Karl Kallaste

Noortevolikogu aseesimees Joosep Ailiste

Noortevolikogu liimed:

Mirko Niine 

Ats Tobias Pikk 

Johannes Ergezinger 

Berit Eriste 

Pilleriin Türnpu 

Rasmus Ulp 

Agnes Tomson  

Kimo Varik

Lene Sepandi

 

Kontakt: torivallanoortevolikogu@gmail.com

 

Tori valla esimene noortevolikogu on valitud

1.06.21

Valimiste teel on selgunud esimene Tori valla noortevolikogu koosseis. Hääletada said kõik Tori valla 14-21 aastased noored.

Elektrooniline hääletamine toimus 17. mai kell 00.01 - 18.mai 23.59. Sedelhääletus toimus 18. ja 19. mail Sindi gümnaasiumis, Sauga põhikoolis, Sindi ja Sauga noortekeskustes, Tori põhikoolis, Are koolis, Tori rahvamajas ja Are noortekeskuses.

Sedelhääletusel osales 55 valijat, e-hääletas 42 valijat, kokku osales Tori valla noortevolikogu valimistel 97 valijat. Valituks osutusid 11 enim hääli saanud kandidaati ja nende mandaat kestab kaks aastat.  

Noortevolikokku osutusid valituks:

Mirko Niine (14 häält), Karl Kallaste (11 häält), Ats Tobias Pikk (10 häält), Johannes Ergezinger (9 häält), Berit Eriste (9 häält9, Pilleriin Türnpu (9 häält), Rasmus Ulp (8 häält), Agnes Tomson (7 häält), Triini Viks (6 häält), Joosep Ailiste (5 häält), Kimo Varik (4 häält).

Noortevolikogu valimiskomisjoni kuulusid:

Jana Malõh, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Erika Nõmm, noorsootöö nõunik

Pille Kuusik, Are avatud noortekeskuse juhataja

Reelika Rüütli, Sauga avatud noortekeskuse juhataja

Angelika Sild, Sindi avatud noortekeskuse juhataja

Pillerin Pihelgas, Sindi gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja

Pille-Riin Peks, Are kooli õpilasesinduse esindaja

Jacklyn Jaanimäe, Tori põhikooli õpilasesinduse esindaja

Carol-Liina Lepik, Sauga põhikooli õpilasesinduse esindaja

 

Kandideeri ja hääleta

4.05.21

2021. aastal Tori valla noortekogusse kandideerivate noorte nimekiri:

Triini Viks

Joosep Ailiste

Karl Kallaste

Ats Tobias Pikk

Rasmus Ulp

Mirko Niine

Johannes Ergezinger

Kimo Varik

Hanna-Liisa Hein

Berit Eriste

Pilleriin Türnpu

Roland Sõmer

Agnes Tomson

Lene Sepandi

 

 
Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati,  mandaat kestab kaks aastat.  Kandidaatide nimekiri avaldatakse alates valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning valimispäeval hääletusruumis.
Kandidaatide avaldusi võeti vastu 2. maini.
 
Noortevolikogu valimised toimuvad sedelhääletusena ja elektrooniliselt. 
Elektrooniline hääletamine toimub 17.-18. mail 2021:
17. mai  00.01 kuni 18.mai  23.59
 
Sedelhääletus toimub 18. ja 19. mail 2021.
18. mail
  • kell 10.00–15.00 Sindi Gümnaasiumis 
  • kell 15.30–19.00 Sindi Avatud Noortekeskuses  
  • kell 10.00–15.00 Sauga Põhikoolis 
  • kell 15.30–19.00 Sauga Avatud Noortekeskuses 
19. mail 
  • kell 10.00–15.00 Tori Põhikoolis 
  • kell 15.30–19.00 Tori rahvamajas 
  • kell 10.00–15.00 Are Koolis 
  • kell 15.30-19.00 Are Avatud Noortekeskuses 

 

Noortevolikogu valimiskomisjon:
Jana Malõh, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Erika Nõmm, noorsootöö nõunik
Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskuse juhataja
Reelika Rüütli, Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja
Angelika Sild, Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja
Pillerin Pihelgas, Sindi Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja
Pille-Riin Peks, Are Kooli õpilasesinduse esindaja
Jacklyn Jaanimäe, Tori Põhikooli õpilasesinduse esindaja
Carol-Liina Lepik, Sauga Põhikooli õpilasesinduse esindaja

Tori valla noortevolikogu

Tori vallavolikogu kiitis 18. veebruaril 2021 heaks valla noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse, mille tulemusel viiakse noortevolikogu esimese koosseisu valimised läbi 2021. a kevadel, et 11-liikmeline esinduskogu saaks juba suvel noorte huvides tegutsema asuda. 
 
Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati ja nende mandaat kestab kaks aastat.  
 
Tori abivallavanema Jana Malõhi sõnul on senised tegevused näidanud, et meil on rohkelt tegusaid noori, kes on valmis ja tahavad kaasa rääkida Tori valla arengutes ning noori puudutavates küsimustes, mis kuuluvad vallavolikogu ja -valitsuse pädevusse. Sellest tulenevalt soovib vallavalitsus ja volikogu loodava noortevolikogu kaudu kaasata noori senisest enam otsustusprotsessidesse. 
 
„Noortevolikogu peamised ülesanded on noori puudutavate küsimuste arutamine, nii vallavolikogule kui vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt ettepanekute tegemine ning sündmuste korraldamine," ütles abivallavanem.
 
Noortevolikogu valimised korraldab üheksaliikmeline valimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt 1. aprilliks. Valimiskomisjoni kuuluvad kaks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindajat, kolm valla noortekeskuste esindajat ning neli valla põhikooli ja gümnaasiumi õpilasesinduse esindajat. 
 
Noortevolikogu valimiste toimumise aeg ja koht, elektroonilise valimise aeg, valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed ning muu vajalik info avaldatakse hiljemalt 10. aprilliks valla veebilehel, sotsiaalmeedias, valla üldhariduskoolides ja noortekeskustes.
 
Noortevolikogusse kandideerijal tuleb kandideerimisavaldus esitada valimiskomisjonile hiljemalt 25. aprilliks. Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekiri avaldatakse alates 1. maist valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning valimispäeval hääletusruumis.
 
Noortevolikogu valimised toimuvad sedelhääletusena ja elektrooniliselt. Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid ning elektrooniline hääletus toimub veebikeskkonnas. Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Tori valla veebilehel ja sotsiaalmeedias.
 
„Kui kõik läheb plaanipäraselt saab Tori valla noortevolikogu esimene koosseis koguneda suve alguses ning hakata tasapisi oma tööd korraldama. Kindlasti korraldame koostöös koolide ja noortekeskustega valituks osutunud kandidaatidele ka mõned koolituspäevad, et alustavale noortevolikogule hoog sisse anda," ütles Malõh.
 
 
 
 
 
31. märtsil 2021 kinnitas vallavalitsus noortevolikogu valimiskomisjoni koosseisu:

Jana Malõh, abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Erika Nõmm, noorsootöö nõunik

Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskuse juhataja

Reelika Rüütli, Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja

Angelika Sild, Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja

Pillerin Pihelgas, Sindi Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja

Pille-Riin Peks, Are Kooli õpilasesinduse esindaja

Jacklyn Jaanimäe, Tori Põhikooli õpilasesinduse esindaja

Carol-Liina Lepik, Sauga Põhikooli õpilasesinduse esindaja

 

Vallavalitsuse korraldus dokumendiregistris