Tori valla noortevolikogu II koosseis

Noortevolikogu esimees: Joosep Ailiste

Noortevolikogu aseesimees: Mark-Sander Ardel

Liikmed:

Kairon Hütt
Mirjam Tamm
Sigrid Parm
Robin Ruberg
Annabell Pint
Keitlin Heily Hansumäe
Lhene-Lia Ojamäe
Isabela Kakko
Marilin Aak
 

Noortevolikogu valimised 2023

28.02.24

Tori valla noortevolikogu valimised toimusid 15., 16. ja 17. mail 2023. Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21-aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. 

Kokku osales hääletamisel 114 noort, neist 13 andis e-hääle ja 101 hääletas sedeliga, 1 sedel oli rikutud.

Kandidaadid ja tulemused:

 • Kairon Hütt 30 häält
 • Joosep Ailiste 18 häält
 • Mirjam Tamm 17 häält
 • Mark-Sander Ardel 13 häält
 • Sigrid Parm 9 häält
 • Robin Ruberg 9 häält
 • Annabell Pint 5 häält
 • Keitlin Heily Hansumäe 4 häält
 • Lhene-Lia Ojamäe 4 häält
 • Isabela Kakko 2 häält
 • Marilin Aak 2 häält
 • Vladislav Nikolaev 0 häält
 • Karl Alex Tõnismäe 0 häält

Noortevolikokku pääseb 11 enim häält saanud kandidaati.

Kontakt: noorsootöö nõunik Erika Nõmm erika.nomm@torivald.ee,  telefon 5154 337

 

Valimiskomisjoni koosseis

Herve Merivald, haridusjuht
Erika Nõmm, noorsootöö nõunik
Pille Kuusik, Are Avatud Noortekeskuse juhataja
Reelika Rüütli, Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja
Angelika Sild, Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja
Mihkel Mattiisen, Sindi Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja
Kärtu Pärnasalu, Are Kooli õpilasesinduse esindaja
Markus Dreimann, Tori Põhikooli õpilasesinduse esindaja
Johanna Türnpu, Sauga Põhikooli õpilasesinduse esindaja
 
 

Tori valla noortevolikogu I koosseis

Noortevolikogu esimees Karl Kallaste

Noortevolikogu aseesimees Joosep Ailiste

Noortevolikogu liikmed:

Mirko Niine 

Ats Tobias Pikk 

Johannes Ergezinger 

Berit Eriste 

Pilleriin Türnpu 

Rasmus Ulp 

Agnes Tomson  

Kimo Varik

Lene Sepandi

 

Kontakt: torivallanoortevolikogu@gmail.com

 

Tori valla noortevolikogu

Tori vallavolikogu kiitis 18. veebruaril 2021 heaks valla noortevolikogu moodustamise ja põhimääruse, mille tulemusel viiakse noortevolikogu esimese koosseisu valimised läbi 2021. a kevadel, et 11-liikmeline esinduskogu saaks juba suvel noorte huvides tegutsema asuda. 
 
Noortevolikogusse kandideerimis- ja hääletamisõigus on 14-21 aastasel noorel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vald. Valituks osutuvad 11 enim hääli saanud kandidaati ja nende mandaat kestab kaks aastat.  
Noortevolikogu valimised korraldab üheksaliikmeline valimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt 1. aprilliks. Valimiskomisjoni kuuluvad kaks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindajat, kolm valla noortekeskuste esindajat ning neli valla põhikooli ja gümnaasiumi õpilasesinduse esindajat. 
Noortevolikogu valimiste toimumise aeg ja koht, elektroonilise valimise aeg, valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed ning muu vajalik info avaldatakse hiljemalt 10. aprilliks valla veebilehel, sotsiaalmeedias, valla üldhariduskoolides ja noortekeskustes.
Noortevolikogusse kandideerijal tuleb kandideerimisavaldus esitada valimiskomisjonile hiljemalt 25. aprilliks. Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekiri avaldatakse alates 1. maist valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning valimispäeval hääletusruumis.
Noortevolikogu valimised toimuvad sedelhääletusena ja elektrooniliselt. Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid ning elektrooniline hääletus toimub veebikeskkonnas. Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Tori valla veebilehel ja sotsiaalmeedias.