Noortekeskused

 NB! Huvitegevusele kehtivad piirangud kriis.ee lehelt. 

Are valla Avatud Noortekeskus

Oodatud on noored alates 7. eluaastast.

Kui noor tuleb esmakordselt noortekeskusesse, täidetakse tema kohta ankeet logiraamatu jaoks. Küsitakse tema andmeid – nime, vanust, elukohta ja vanema telefoninumbrit. Tutvustatakse noortekeskuse kodukorda. Edaspidi registreeritakse noore külastused logiraamatusse.

ARE NOORTEKESKUSES ON VÕIMALIKUD JÄRGMISED TEGEVUSED:

palju lauamänge, x-box (liikumismängud, strateegiamängud), joonistamise ja värvimise võimalus, spordisaali kasutamine, jõusaal (alates 14-eluaastast), piljardilaud, raamatukogu.

SUIGU NOORTETOAS ON VÕIMALIKUD JÄRGMISED TEGEVUSED:

palju uusi lauamänge, joonistamise ja värvimise võimalus, saali kasutamise võimalus, raamatukogu.

 

Sauga Avatud Noortekeskus

Saugas on noored oodatud Sauga Avatud Noortekeskusesse, kus tegeletakse mitmesuguste huviringidega, kuid seal võib ka mänge mängida, sõpradega suhelda ja internetis käia. Samas võivad keskustes koos käia ka hingelt noored.

Liikumispuudega inimesed saavad siseneda maja peauksest, hoones on olemas lift. Noortekeskusega samas hoones asub Sauga raamatukogu.

Projektiga „Sauga Avatud Noortekeskuse juurdeehitus"  ehitati noortekeskuse olemasolev ühekorruseline hoone ümber kahekorruseliseks. Lisandus saal, multimeedia labor, musaurg, seminaarium, köök jne. Ehitust rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

TEENUSED

Lisaks üritustel osalemisele on Sauga noortekeskuses võimalus mängida piljardit ja teisi lauamänge, joonistada, meisterdada, jms. Kasutada saab 5 internetiühendusega arvutit, olemas on muusika kuulamise ja telerivaatamise võimalus. Keskuses on ka Wifi leviala.

Ruume on võimalik rentida. Rendihinnad

 

Sindi Avatud Noortekeskus

Noortekeskus asub renoveeritud Sindi endise raudteejaama  1. korrusel Paide mnt 1.

Majas on WiFi leviala.

Keskus on avatud noortele vanuses 7-26 aastat.

Kõik külastused registreeritakse (nimi, vanus, õppimis- või töökoht).  Uutele külastajatele tutvustatakse kodukorda, mis asub ka keskuse seinal.

TEENUSED

Noorte käsutuses on  play-station, televiisor, muusikakeskus, kitarrid, trummid, lauatennis, lauajalgpall, õhuhoki, piljard, lauamängud, kunsti- ja käsitöötarbed.

Keskuses töötavad järgmised ringid: iluvõimlemisring, trummiring, automudelismiring, kunstiring, lauamängude ring, arvutigraafika ring, kitarriring, keraamikaring, matkaring, raadioring, fotoring, kokandusring.