Matusetoetuse taotlemine

Kes saavad matusetoetust taotleda?

Matusetoetust makstakse isiku matusekulude osaliseks kompenseerimiseks, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald. Matusetoetust võib maksta ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, kui ta taotleb matusetoetust isiku eest, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Toetust makstakse juhul, kui varem ei ole sama isiku matuse kulude katmiseks matusetoetust makstud.

 

Kui suur on matusetoetus?

Matusetoetus on 250 eurot. 

 

Kellele matusetoetust makstakse?

Matusetoetust makstakse matusekorraldaja vormikohase avalduse alusel.
 
Millal tuleb matusetoetuse taotlus esitada?
Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

Matusetoetuse taotlemine (sissetulekust mittesõltuv toetus)

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad või lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee