Kõrgharidus

Kõrghariduse omandamiseks pakuvad täiskasvanud õppijale paindlikke õppevorme nii rakenduskõrgkoolid kui ülikoolid.
 
Paljude ülikoolide juures tegutsevad avatud ülikoolid, mille kaudu saab osaleda täienduskoolitustel, kursustel, õppida ülikoolis pakutavaid õppeaineid, omandada lisaeriala. Rohkem infot saad iga ülikooli avatud ülikooli juurest.
 
Rohkem infot õppimisvõimalustest täiskasvanuna: