Kõrgharidus

Kõrghariduse omandamiseks pakuvad täiskasvanud õppijale paindlikke õppevorme nii rakenduskõrgkoolid kui ülikoolid.
Rakenduskõrghariduse õppekavad: haridusportaali otsing
Kõrghariduse õppekavad: haridusportaali otsing
 
Paljude ülikoolide juures tegutsevad avatud ülikoolid, mille kaudu saab osaleda täienduskoolitustel, kursustel, õppida ülikoolis pakutavaid õppeaineid, omandada lisaeriala. Rohkem infot saad iga ülikooli avatud ülikooli juurest.
 
Rohkem infot õppimisvõimalustest täiskasvanuna: