Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus

Toetust koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks ehk lasteaia toiduraha kompenseerimiseks raske majandusliku olukorra tõttu makstakse kord kvartalis. NB! Kolme- ja enamalapselised pered on lasteaia toiduraha tasumisest vabastatud.

Toetus kuulub sissetulekust sõltuvate toetuste hulka. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus.

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee