Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus

Toetust koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks ehk lasteaia toiduraha kompenseerimiseks raske majandusliku olukorra tõttu makstakse kord kvartalis. NB! Kolme- ja enamalapselised pered on lasteaia toiduraha tasumisest vabastatud.

Toetus kuulub sissetulekust sõltuvate toetuste hulka. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus. Taotle iseteenindusesdoc fail ja pdf fail

 

Doc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.ee. Paberkandjal taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee