Kohanime määramise eelteated

23.07.21

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Tammiste külas asuva  Soovikusalu kinnistu detailplaneeringu alal tekkivale uuele tänavale määrata kohanimeks Sooviku tänav.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 16.08.2021 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Asukohaskeem