Kohanime määramise eelteated

Kohanime määramise eelteade (Pärivere tee ruumikuju muutmine)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Liikluspinna ruumikuju muutmine", millega soovitakse muuta Are alevikus asuva liikluspinna Pärivere tee ruumikuju.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 25.11.2022 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Vallavalitsuse korraldus ja skeem

 

Kohanime määramise eelteade (Tarekese tee ruumikuju muutmine)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Liikluspinna ruumikuju muutmine", millega soovitakse muuta Tammiste külas asuva liikluspinna Tarekese tee ruumikuju.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 25.11.2022 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Vallavalitsuse korraldus keem

 

Kohanime määramise eelteade (Vanamõisa tee kohanime muutmine)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime muutmine", millega soovitakse muuta Urge ja Rütavere külas asuva Vanamõisa tee kohanime ja määrata uueks kohanimeks Saia tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 25.11.2022. a (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Vallavalitsuse korraldus ja skeem