Hea Tori valla ettevõtja, ootame teavet kiire interneti vajadusest

Kaardistame vallas tegutsevate ettevõtjate kiire interneti vajadusi, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös riigi tugiteenuste keskusega ette valmistamas järgmist etappi juurdepääsuvõrkude arendamiseks maapiirkondades. Uute toetusmeetmete puhul jagatakse eelarve kohalike omavalitsuste põhiselt, et tagada regionaalne tasakaal ja suunata rohkem raha sinna, kus arenguvajadused on suuremad. Abikõlblikust sihtpiirkonnast jäetakse välja linnalised ja väikelinnalised asumid, et toetus jõuaks sihitult üksnes maapiirkondadesse, kuhu sideettevõtjad muidu püsiühendust ei rajaks.

Palun andke teada, kui teie ettevõte asub maapiirkonnas ning olemasolevast internetiühenduse kiirusest jääb igapäevategevustes puudu https://forms.gle/RjvjMMwy8g9yUYGQA

Aasta alguses kogusime esimese sisendi, kui olete juba eelmisele küsitlusele vastanud, pole uuesti vaja vastata.

Infot ootame hiljemalt 18. aprilliks 2022.

Lisainfo: arendusnõunik Kaire Ilus, tel 525 0899, e-post kaire.ilus@torivald.ee.