Kaugkütte piirkonnad

Sindi linn
 
Sindi linnas toodetakse kaugküttevõrku sooja kahest katlamajast Kooli ja Ringi tänava katlamajadest. Üks kasutab kütteks maagaasi, teine turvast. Kütteperioodil kasutatakse peamiselt 59 turbaküttel töötavat katlamaja, kuna turbaga küttes on MWh hind tarbijale soodsam. Sindi linnas tegeleb soojusenergia tootmise ja jaotamisega SW Energia OÜ.
 
Sauga alevik
 
Sauga alevikus varustab tarbijaid soojusenergiaga SW Energia OÜ ja talle kuulub nii katlamaja kui ka taristu. Kütuseks kasutatakse peamiselt hakkepuitu ja vähesel määral tükkturvast. Reservsoojusallikaks on põlevkiviõlil töötav õlikatel. Sauga alevikus rekonstrueeriti kogu kaugküttevõrgu torustik.
 
Tori alevik, Selja ja Jõesuu küla
 
Endises Tori vallas ei ole volikogu poolt kaugküttepiirkonda kehtestatud. Kolmes asustusüksuses Tori alevikus, Selja ja Jõesuu külas osutab kaugkütte teenust Raivo Remont OÜ. Tori aleviku katlamajas on kaks katelt. Mõlemad katlad töötavad hakkepuidul. Selja katlamajas on üks hakkepuidul töötav katel. Jõesuu katlamajas on kaks katelt. Kütusena kasutatakse katlamajas 50% hakkepuitu ja 50% kohalikus puidutööstuses tekkivaid kuivi höövlilaastusid.
Raivo Remont OÜ