Tori valla huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlus

Kui suur on toetus?
Ühe noore (vanus 7-26 a) kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Taotluste arv ei ole piiratud. Toetusi rahastatakse valla eelarvest selleks eraldatud vahendite olemasolul.
 

2024. aastal toetab Tori vald taas noorte huvitegevust. Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Toetust saab taotleda:

  • osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides (huvitegevusega seotud laagrid);
  • transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel;
  • huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks (nt võistlusriided, puutsad, korvpallitossud, reket, pill, ratsavarustus jms).

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondist ei saa taotleda igakuiste treeningute tasude hüvitamist, igapäevaste treeningriiete ja jalanõude ostmist, samuti suve- ja seikluslaagrite tasusid. 

Millal saab toetust taotleda?

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid.
Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada tõend osalemise kohta ning kuludokumendid.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlus. 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

 

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust noorsootöö nõuniku Erika Nõmmega 515 4337, erika.nomm@torivald.ee