Haridus- ja kultuuriosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem Priit Ruut 56490409 Valitsuse liige; vastutusvaldkonnad sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, kultuur, noorsootöö, ühis- ja õpilastransport (Sauga)
Noorsootöö nõunik Erika Nõmm 5154337 Noorte huvihariduse ja tegevuse toetused, noortekeskuste omavahelise koostöö koordineerimine, õpilasmalev (Sauga)
Haridusjuht Herve Merivald 59151989 Alus- ja üldharidust puudutavad küsimused (Sauga)

Lasteaiakohad

LAPSE VANUS

KONTAKTID
Sõimerühmaealised lapsed (kuni 3aastased)

Liina Lelov-Aasmaa (lastekaitsenõunik)

e-post: liina.lelovaasmaa@torivald.ee

tel: 442 0729; 5368 2558

Aiarühmaealised lapsed (4-7aastased)

Herve Merivald (haridusjuht)

e-post: herve.merivald@torivald.ee

tel: 5915 1989