Hanked

Ester Ungert

Hangete peaspetsialist

Tel 503 4679

E-post ester.ungert@torivald.ee

 

Tori Vallavalitsuse hanked

Alates 1.01.2021 reguleerib Tori valla hangete korraldamist Tori Vallavolikogu 22.10.2020  määrus nr 126 "Tori valla hankekord".
Hankekord:
1. Määrab väikehangete piirmäärad:
  • asjade ostmisel või teenuste (sh sotsiaalteenused) tellimisel võrdne või kõrgem kui 15 000 eurot, kuid madalam kui lihthanke piirmäär;
  • ehitustööde tellimisel võrdne või kõrgem kui 20 000 eurot, kuid madalam kui lihthanke piirmäär.
2. Määrab hanke korraldamise keskkonnaks riigihangete registri (RHR) alates väikehanke piirmäära jäävatest hangetest.
3. Hankeplaani kantakse kõik jooksval aastal planeeritavad hanked, mille eeldatav maksumus on võrdne või ületab väikehanke piirmäära ning planeeritavad ideekonkursid, ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad hanked.
4. Vallavalitsus kinnitab ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist jooksva
aasta hankeplaani.
 
 
 
 
 
 
VAATA LISAKS

Tori valla hankekord 

Riigihangete seadus

Riigihangete register