Hanked

Ester Märss

Hangete peaspetsialist

Tel 503 4679

E-post ester.marss@torivald.ee

 

Tori Vallavalitsuse hanked

Tori Vallavalitsus ja Tori Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt planeeritavad hanked, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on 20 000 eurot või rohkem, esitatakse Tori valla hankeplaanis. Hankeplaanis kajastatakse samuti planeeritavad ideekonkursid ning ehitustööde ja teenuste kontsessiooni andmiseks korraldatavad hanked.

Lihthanke piirmäära ületavad hanked (30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ning 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde puhul) avaldatakse riigihangete registris.

Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on 4000 eurot kuid väiksem kui 30 000 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav käibemaksuta maksumus on 5 000 eurot kuid väiksem kui 60 000 eurot (nimetatud väikehanked), kohustub hanke eest vastutav isik esitama  turuosalistele vähemalt kolm pakkumiskutset. Varem toimunud väikehangetega (kuni 1.01.2019) seotud dokumendid on registreeritud Tori Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis AMPHORA kataloogis nr 4-20 Hankemenetluse toimikud. Alates 1. jaanuarist 2019 korraldab Tori Vallavalitsus väikehankeid samuti riigihangete registri keskkonna kaudu.

 

VAATA LISAKS

Tori valla hankekord 

Riigihangete seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001

Riigihangete register https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/