Ettevõtlus

 

Ettevõtlusega seotud tugevustena on välja toodud Tori valla logistilisi eeliseid (vald on Pärnu linna lähedal ja vallas on head ühendused raud-, vee- ja maanteede ja lennujaama näol) ning ettevõtjatel on suurte alajaamade tõttu head võimalused arenemiseks.

Tori valda on Äriregistri andmetel aktiivsetest ettevõtetest registreeritud 1145 osaühingut, 309 füüsilisest isikust ettevõtjat, 123 mittetulundusühingut, 29 kohaliku omavalitsuse hallatavat asutust, 15 usaldusühingut, üheksa aktsiaseltsi, kuus tulundusühistut ning üks sihtasutus, täisühing ja välismaa äriühingu filiaal.

Jõesuus töötleva tööstusega tegelev OÜ Säästke on 224 töötajaga Pärnu maapiirkondade suurim tööandja. Suurimate tööandjate seas on ka Sindis tekstiiliga tegelevad AS Qualitex (83 töötajat), Danspin AS (79) ja Fein-Elast Estonia OÜ (56), trükkimisega tegelev AS Pajo (51), OÜ Nurme Teedeehitus (51), kaubaveofirma osaühing Antone Transport (47), piimakarjakasvatus OÜ Selja (46), ASB Greenworld Eesti (40), mööbliettevõte OÜ Fennobed (36), AS Nurme Turvas (34) ning tõstukite müügi ja remondiga tegelev Forklift OÜ (33).

Tööhõive

Statistikaameti andmetel oli seisuga 01.01.2018 Tori vallas kokku 11 694 ja vanuserühmas 15-74 ehk tööealises elanikkonnas 8575 elanikku. Seega on tööealise elanikkonna osakaal kogurahvastikust 73%.

2017. aastal oli Statistikaameti andmetel brutotulu saajaid Tori vallas kokku 4628 (mehi 2306 ja naisi 2322) ning keskmine brutokuupalk oli 1020.86 eurot (Eesti keskmine 1221 eurot). 31.05.2018 seisuga oli Tori vallas Töötukassa andmetel 277 töötut ehk töötuse määr on ligikaudu 3%.