Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Juhtumikorraldaja
Eda Mirk
tel 5919 9235
 
 
Tori vald osaleb Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud pilootprojekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" III voorus.
Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.
 
Isikukeskse teenusmudeli rakendamise baas- ja lisatoetuse osutajad Tori vallas on Tori Vallavalitsus, Sindi Sotsiaaltöökeskus ja Tori Sotsiaalmaja.