Energiakulude hüvitamine

Tori Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 3. jaanuarist 2022. Energiakulude hüvitamist saavad vähekindlustatud pered elektri-, gaasi või kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. 

Pere sissetulekupiiri teadasaamiseks tuleb need summad kokku liita. Näiteks: neljaliikmelise perekonna, kus on ema-isa, üks 17-aastane laps ja üks 5-aastane laps, sissetulekupiir ühes kalendrikuus on 1126+563+563+337,80=2589,80 eurot. Ja kui tegelikud sissetulekud jäävad alla arvutatud piiri või on sellega võrdsed, on õigus küsida energiatoetust.

 
Taotlejale hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab
  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
  • kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Palun kontrollige kalkulaatori abil, kas teie perekond on potentsiaalne toetuse saaja. Kalkulaator on leitav veebiaadressilt https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine või klikates siia: KALKULAATOR

Täpsem info: sotsiaalnõunik Kaja Rebaselt (tel 505 3978, e-post kaja.rebane@torivald.ee) või sotsiaaltöö spetsialistidelt (Anne Ats, tel 5309 3150; Silvi Pool, tel 518 4066; Tiina Männik, tel 5556 2120; Helga Isand, tel 5323 6341).

 

 

Blanketil (doc) taotluse palume digiallkirjastada ja  saata tori@torivald.ee või kaja.rebane@torivald.ee või allkirjastada paberil ja toimetada vallavalitsusse Pärnu mnt 12, Sindi.