Dokumendiregister

Tori Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudub dokumendiregistri avaliku vaate kaudu juurdepääs. Nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi, vabatekstiotsinguga märksõna järgi või klikkides funktsiooni nimetusele.

Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ja nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest.

Kui otsitud faili pole dokumendile lisatud, see ei avane või soovite lisateavet, pöörduge meie poole telefonil 445 1881 või e-posti aadressil tori@torivald.ee.

Hallatavate asutuste dokumente puudutavates küsimustes palume pöörduda konkreetse hallatava asutuse poole.