Sotsiaaltoetused

 

Haridus, kultuur, avalikud üritused

  • Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlusvorm Taotle iseteenindusesdocpdf
  • Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest docpdf
  • Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne docpdf
  • Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks docpdf
  • Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus doc pdf
  • Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus doc pdf

 

Ehitus, planeering, keskkond