Sotsiaaltoetused

  • Sünnitoetuse, matusetoetuse, koolitee alustamise ja puudega lapse ühekordse toetuse taotlemine docpdf 
  • Abivahenditoetuse, hooldustoetuse, arendustegevuse toetuse, ühekordse toetuse taotlemine docpdf
  • Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus docpdf
  • Toimetulekutoetuse taotlus docpdf
  • Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite taotlus doc, pdf
  • Lapsehoiu ja eralasteaiateenuse toetuse taotlus doc fail ja pdf fail

Haridus, kultuur, avalikud üritused

  • Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlusvorm docpdf
  • Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest docpdf
  • Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne docpdf
  • Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks docpdf

Ehitus, planeering, keskkond