Sotsiaaltoetused

 • Sünnitoetuse, matusetoetuse, koolitee alustamise ja puudega lapse ühekordse toetuse taotlemine docpdf 
 • Abivahenditoetuse, hooldustoetuse, arendustegevuse toetuse, ühekordse toetuse taotlemine docpdf
 • Koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest vabastamise taotlus docpdf
 • Toimetulekutoetuse taotlus docpdf
 • Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite taotlus doc, pdf
 • Lapsehoiu ja eralasteaiateenuse toetuse taotlus doc fail ja pdf fail

Haridus, kultuur, avalikud üritused

 • Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlusvorm docpdf
 • Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest docpdf
 • Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne docpdf
 • Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks docpdf
 • Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus doc pdf
 • Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus doc pdf

 

Ehitus, planeering, keskkond