Are piirkond

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSE POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED
 
1. Are Põhikooli renoveerimine (riigihange nr 107399)
Projekti "Are Põhikooli renoveerimine" (projekt EU29111) rahastas kohalike avalike teenuste arendamise programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 13 249 697 krooni, millest programmipoolne toetus oli 11 262 200 krooni ja omafinantseering 1 987 497 krooni. Projekt viidi ellu ajavahemikul 30.09.2008-15.09.2009. Peatöövõtja oli AS Parmeron, ehituse omanikujärelvalvet teostas OÜ Rapla KEK. 
 
2. Are valla sotsiaalmaja renoveerimine
Are valla sotsiaalmaja renoveeriti EAS-i kaasabil kolme projektitaotluse kaudu. 
Projekti "Are valla vanadekodu katuse, akende, välisukse ja küttesüsteemi vahetamine" (projekt EU22213) rahastas regionaalsete investeeringutoetuste programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 344 953 krooni, millest programmipoolne toetus oli 275 962 krooni ja omafinantseering 68 991 krooni. Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.11.2005-29.09.2006. Peatöövõtjad olid OÜ Ronella ning OÜ SW Energia ja omanikujärelvalvet teostas Arinco Projektbüroo OÜ.
 
Projekti "Are valla vanadekodu esimese korruse põrandate vahetus ja trepi ehitamine" (projekt EU24194) rahastas regionaalsete investeeringutoetuste programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 281 369 krooni, millest programmipoolne toetus oli 225 095 krooni ja omafinantseering 56 274 krooni. Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.09.2006-15.10.2007. Peatöövõtja oli OÜ Ronella ja omanikujärelvalvet teostas Arinco Projektbüroo OÜ.
 
Projekti "Are valla sotsiaalmaja II korruse, trepihalli ning välistrepi rekonstrueerimine ja kaldtee ehitamine" (projekti EU 29495) rahastas regionaalsete investeeringutoetuste programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 667 248 krooni, millest programmipoolne toetus oli 500000 krooni ja omafinantseering 167 248 krooni. Projekt viidi ellu ajavahemikul 01.01.2009-30.06.2009. Peatöövõtja oli OÜ Ronella ja omanikujärelvalvet teostas Peeter Tilk.
 
3. Suigu Lasteaed-Algkooli renoveerimine
Projekti "Suigu Lasteaed-Algkooli köögiploki renoveerimine" (projekti EU 39564) rahastas regionaalsete investeeringutoetuste programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 81 772,80 eurot, millest programmipoolne toetus oli 31 956 eurot ja omafinantseering 49 816,8 eurot. Projekt viidi ellu ajavahemikul veebruar 2011 kuni oktoober 2011. Peatöövõtja oli AS Pärnu REV ja omanikujärelvalvet teostas Peeter Tilk. Köögiseadmed tarnis ja paigaldas Bestmarki Suurköökide AS.
 
4. Are Kooli sportimisvõimaluste parandamine 
Projekti "Are Kooli sportimisvõimaluste parandamine" (projekti EU49461 ) rahastas regionaalsete investeeringutoetuste programm EAS-i kaudu. Projekti kogumaksumus oli 116 110 eurot, millest programmipoolne toetus oli 32 000 eurot ja omafinantseering 84 110 eurot. Projekt viidi ellu ajavahemikul august 2016 kuni oktoober 2016. Peatöövõtja oli Lemminkäinen Eesti AS. Projekti üldiseks eesmärgiks oli kvaliteetsema avaliku teenuse tagamine, luues paremad sportimisvõimalused Are Kooli juurde. Projekti tulemusena rajatud spordirajatiste kasutamise võimalus aitab kaasa spordihuvi tekkimisel piirkonna lastel ja noortel, tagab kõik võimalused regulaarseteks treeninguteks ja sportliku taseme tõstmiseks.
 

 

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUSE (KIK) POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED

1. Suigu küla keskuse elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee tagamine

Projekti "Suigu küla keskuse elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee tagamine" (projekt nr 126) rahastas KIK keskkonnaprogrammist. Projekti kogumaksumus oli 2 062 084,80 krooni, millest programmipoolne toetus oli 1 647 808,06 krooni ja omafinantseering 414 276,74 krooni. Projekt viidi ellu ajavahemikul 08.2009-08.2010. Peatöövõtja oli OÜ Vändra MP, ehituse omanikujärelvalvet teostas OÜ P.P. Ehitus.

 

2. Are mõisapargi hoolduskava koostamine

Projekti "Are mõisapargi hoolduskava koostamine" (projekt nr 59) rahastas KIK looduskaitse programmist. Projekti kogumaksumus oli 8 748,23 eurot, millest programmipoolne toetus oli 7 599,10 eurot ja omafinantseering 1 149,13 eurot. Hoolduskava koostamise eesmärgiks oli looduskaitsealuse Are mõisapargi hoolduse ja kujundamise tingimuste välja töötamine ning pargi ajaloolise miljöö säilitamine. Projekt viidi ellu ajavahemikul 04.07.2008-06.01.2009. Hoolduskava koostas Artes Terrae OÜ.

 

3. Are aleviku, Kooli ja Kaldeni tänavate veetorustiku ehitamise II etapp ning kanalisatsiooni ja sadevee ehitamine

Projekti "Are aleviku, Kooli ja Kaldeni tänavate veetorustiku ehitamise II etapp ning kanalisatsiooni ja sadevee ehitamine" (projekt nr 40) rahastas KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus oli 105 941,40 eurot, millest programmipoolne toetus oli 88 284,50 eurot ja omafinantseering 17 656,90 eurot. OÜ Arvi Vainula Projektbüroo koostas veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike tööprojekti ja OÜ Rapla KEK teostas ekspertiisi tööprojektile. Projekt viidi ellu ajavahemikul 11.2010-07.2012. Peatöövõtja oli OÜ Omatec, omanikujärelvalvet teostas OÜ Kambi Projekt.

 

4. Are mõisapargi hoolduskava osaline realiseerimine

Projekti "Are mõisapargi hoolduskava osaline realiseerimine" (projekt nr 58) rahastas KIK looduskaitse programmist. Projekti kogumaksumus oli 29 134,24 eurot, millest programmipoolne toetus oli 25 248,81 eurot ja omafinantseering 3 885,43 eurot. Käesoleva projekti eesmärk oli Are pargi hoolduskava kohaste meetmete rakendamine, mis sisaldavad vana pargistruktuuri esiletoomist ja pargi esteetilise välimuse saavutamist läbi pargi võsast puhastamise ning juurdepääsuteede parendamise. Projekt viidi ellu ajavahemikul 08.2010-12.2011, töid teostas OÜ Matogard.

 

5. Suigu Lasteaed-Algkooli maaküte

Projekti "Suigu Lasteaed-Algkooli maaküte" (projekt nr 54) rahastas KIK keskkonnakorralduse programmist. Projekti kogumaksumus oli 63 573,88 eurot, millest programmipoolne toetus oli 31 786,90 eurot ja omafinantseering 31 787,00 eurot. Projekti eesmärk oli Suigu Lasteaed-Algkooli küttesüsteemi ümberehitus põlevkiviõli kasutavalt süsteemilt säästlikumale maaküttesüsteemile. Peatöövõtja oli OÜ Maaküte, omanikujärelvalvet teostas OÜ Rapla KEK.

 

6. Suigu Seltsimaja maaküte

Projekti „Suigu Seltsimaja õliküttelt maaküttele üleviimine" (projekt nr 3806) rahastas KIK energeetika programmist. Projekti kogumaksumus oli 47 904,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 19 077,00 eurot ja omafinantseering 28 827,00 eurot. Projekti eesmärk oli Suigu Seltsimaja küttesüsteemi ümberehitus põlevkiviõli kasutavalt süsteemilt säästlikumale maaküttesüsteemile. Peatöövõtja oli OÜ Kyte.ee, omanikujärelvalvet teostas OÜ Kambi Projekt.

 

7. Ühislauda lammutamine

Projekti „Ühislauda lammutamine" (projekt nr 3860) rahastas KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus oli 6 723,47 eurot, millest programmi poolne toetus oli 3 785,31 eurot ja omafinantseering 2 938,16 eurot. Projekti eesmärk oli Niidu külas asuva ühislauda lammutamine ning seoses sellega naabruses asuva looduskaitsealuse Are pargi esteetilise väärtuse tõstmine, kauni maastikuvaate parandamine, ümbruskonna korrastamine, varisemisohtliku ehitise likvideerimine. Peatöövõtja oli OÜ Omatec, omanikujärelvalvet teostas OÜ Ronella.

 

8. Tabria lauda lammutamine

Projekti „Tabria lauda lammutamine" (projekt nr 4678) rahastas KIK jäätmekäitluse programmist. Projekti kogumaksumus oli 19 570,92 eurot, millest programmi poolne toetus oli 16 622,39 eurot ja omafinantseering 2 948,53 eurot. Projekti eesmärk oli Tabria külas asuva omavalitsusele kuuluva lauda lammutamine. Korrastatud ja ohutu elukeskkond, Tabria küla keskuses, kus asuvad põlistalud omandas maamiljööle omase maastikupildi. Lammutusjäätmed (puit, tellis, betoon) taaskasutati. Peatöövõtja oli OÜ GoTrack, omanikujärelvalvet teostas OÜ Rapla KEK.

 

9. Are Põhikooli õliküttelt bioküttele üleviimine

Projekti „Are Põhikooli õliküttelt bioküttele üleviimine" (projekti nr 6183) rahastas KIK atmosfääri kaitse programmist. Projekti kogumaksumus oli 87 000,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 42 000,00 eurot ja omafinantseering 45 000,00 eurot. Projekti käigus paigaldati põlevkiviõlil töötava katlamaja asemele uus, suure kasuteguriga puiduhakkekatel ning rajati olemasolevasse katlamaja hoonesse puiduhakkehoidla. Projekti tulemusena on Are Põhikooli katlamaja üle viidud põlevkiviõlilt hakkepuidule. Peatöövõtja oli OÜ Vesiterm. Omanikujärelvalvet teostas AS Pärnu EKE Projekt.

 

10. Are Vallakeskuse õliküttelt bioküttele üleviimine

Projekti „Are Vallakeskuse õliküttelt bioküttele üleviimine" (projekt nr 6185) rahastas KIK atmosfääri kaitse programmist. Projekti kogumaksumus oli 59 040,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 29 427,25 eurot ja omafinantseering 29 427,75 eurot. Projekti käigus paigaldati põlevkiviõlil töötava katlamaja asemele uus, suure kasuteguriga puiduhakkekatel ning rajati olemasolevasse katlamaja hoonesse puiduhakkehoidla. Projekti tulemusena on Are Vallakeskuse katlamaja üle viidud põlevkiviõlilt hakkepuidule. Peatöövõtja oli OÜ Vesiterm. Omanikujärelvalvet teostas AS Pärnu EKE Projekt.

 

11. Are mõisapargi hooldustööd

Projekti „Are mõisapargi hooldustööd" (projekt nr 7662) rahastab KIK looduskaitse programmist. Projekti kogumaksumus on 3 132 eurot, millest programmi poolne toetus on 2 394,60 eurot ja omafinantseering 737,40 eurot. Projekti eesmärk on Are mõisapargi hoolduskavas ettenähtud tegevused  (pargi niitmine ja teede hooldamine). Peatöövõtja on OÜ SKM Haljastus.

 

12. Are mõisa pargi hoolduskava koostamine

Projekti „Are mõisa pargi hoolduskava koostamine" (projekt nr 9083) rahastas KIK looduskaitse programmi looduskaitse arendus (kavad, inventuurid) alamprogrammist. Projekti kogumaksumus oli 3 486,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 3 137,40 eurot ja omafinantseering 348,60 eurot. Projekti käigus koostati Are mõisapargi hoolduskava 2015-2024. Projekti tulemusena valmis Are mõisa pargi hoolduskava, mis tagab pargi hooldustööde parema planeerimise ja looduskaitsealuste liikide parema kaitse pargis. Hoolduskava koostas OÜ Maastikuarhitektuuri Büroo.

 

13. Are valla ohtlike jäätmete kogumisring 2015

Projekti „ Are valla ohtlike jäätmete kogumisring" (projekti number 10507) rahastas KIK jäätmekäitlus programmist. Projekti üldmaksumus 924,42 eurot, millest programmi poolne toetus on 832,00 eurot ja Are valla omaosalus 92,42 eurot. Projekti käigus kogutakse Are valla kodudest ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumisringi teenus ostetakse Ragn-Sellsilt.

 

14. Are valla ohtlike jäätmete kogumisring 2016

 

Projekti „ Are valla ohtlike jäätmete kogumisring" (projekti number 12690) rahastas KIK jäätmekäitlus programmist. Projekti üldmaksumus 1565.23 eurot, millest programmi poolne toetus on 1407.80 eurot ja Are valla omaosalus 157.43 eurot. Projekti käigus kogutakse Are valla kodudest ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumisringi teenust pakub AS Ragn-Sells. 

 

15. Are mõisa pargi hooldustööd uue hoolduskava alusel

 

Projekti „ Are mõisa pargi hooldustööd uue hoolduskava alusel" (projekti number 12691) rahastas KIK looduskaitse programmist. Projekti üldmaksumus 8 376.00 eurot, millest programmi poolne toetus on 7 515.40  ja Are valla omaosalus 860.60 eurot. Projekti käigus hooldatakse kahe aasta jooksul Are mõisa parki vastavalt hoolduskavale. Tööde teostaja OÜ Kuusk AE.

 

16. Are valla ohtlike jäätmete kogumisring 2017

 

Projekti „ Are valla ohtlike jäätmete kogumisring" (projekti number 13954) rahastas KIK jäätmekäitlus programmist. Projekti üldmaksumus 990.30 eurot, millest programmi poolne toetus on 891.26 eurot ja Are valla omaosalus 99.04 eurot. Projekti käigus kogutakse Are valla kodudest ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumisringi teenus ostetakse Ragn-Sellsilt.

 

17. Are jõe seisundi parandamine (Pärivere paisu lammutamine)

Projekti „Are jõe seisundi parandamine (Pärivere paisu lammutamine)", projekti SFOS nr 2.1.1001.13-0064, rahastas KIK Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF) vooluveekogude seisundi parandamise meetmest. Projekti maksumus oli 75 512,74 eurot, toetus kattis 100% projekti käigus tehtavatest tegevustest. Projekti käigus lammutati Are jõel asuv Pärivere pais. Projekti tulemusena paranes Are jõe seisund. Projekteerija oli OÜ Inseneribüroo Urmas Nugin. Ehitustööde peatöövõtja oli OÜ Vändra MP. Omanikujärelvalvet teostas OÜ Vealeidja.

PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMETI (PRIA) LEADER-MEETME POOLT RAHASTATUD PROJEKTITAOTLUSED

 
1. Projekt "Igaühes on peidus kunstnik" 
 
Projekti eesmärk:  Are ja Suigu piirkonda luuakse efektiivsed ja uudsed võimalused noorte huvitegevuse ning noorsootöö arendamiseks, parandatakse huvitegevuse kättesaadavust. Suurenenud on kogukonna koostöö eri põlvkondadega ning Are ja Suigu noorte vaheline koostöö. Tugevdatud side kodukohaga ja tutvustatud Are ning Suigu piirkonna ajaloolist väärtust –  savi, mis on ühendanud kogukonda ühiselt toimetama. Ares ja Suigus 2019 aasta sügisel noorte loometööde näituste avamine, kogukonna kaasamine. Are ja Suigu kogukondade noorte loomingu abil on leitud piirkonnale meened, mis sobituvad kohalikku kultuuriruumi ja tutvustavad piirkonna eripära, tunnustades noorte tegevusi. Jätkusuutlik loovusring  Are ja Suigu piirkonna noortele, eakatele, lihtsustatud õppekavale suunatud ja käitumisraskustega õpilastele ja teistele  valla elanikele. Projekti partner: Suigu piirkonna külade kultuuriselts MTÜ. Abikõlblik maksumus 6560.- EUR, toetuse summa 5904.- EUR. Tegevused toimuvad 09.2017 – 11.2019.
 
2. Projekt "Are tunnusürituse jälgedes"
 

Projekti otseseks eesmärgiks on Are tuntuse tõstmine eestimaalaste seas. Projekti raames viiakse läbi Are mõisapargis laulu- ja tantsupidu, mis on kavandatud Are valla tunnusürituseks, mille kaudu väljastpoolt valda huvilistele hakkab sellega seostuma just Are vald. Selle õnnestumiseks on vaja aktiviseerida veelgi Are piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid koostööle Are Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv ja piirkonnale tuntust juurde toov tunnusüritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust külastussihtpunktina. Projekti partnerid: MTÜ Are Sõbrad ja MTÜ Hoolivad Südamed. Abikõlblik maksumus 6459.- EUR, toetuse summa 5811.- EUR. Tegevused toimuvad 1.oktoober 2017 – 31.detsember 2019.

 

3. Projekt „Terve Are jõusaal"

Meede 4.2. 2017. aasta sügisene taotlusvoor. Projekti eesmärk - Are Huvikeskuses asuv jõusaal on kaasajastatud ja uuendatud. Kohaliku elanikkonna aktiivsus on suurenenud, loodud on võimalused aktiivseks vaja aja veetmiseks. Arenenud on kogukonna teenused, taristu on uuenenud. Projekti tegevuste periood – 1. 03. 2018 – 1. 02. 2019. Projekti elluviija – MTÜ Terve Are.

 

 

OÜ Are Vesi rahastatavad projektid

14.05.18

1. Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp" (projekt nr 6171) rahastab KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus on 384 138,34 eurot, millest programmipoolne toetus on 322 847,79 eurot ja omafinantseering 61 290,55 eurot. Ramboll Eesti AS koostas veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekti. Projekteerimistööde maksumus 8 965,00 eurot, millest programmi poolne toetus oli 7 620,00 eurot ja omafinantseering 1 345,00 eurot. Projekti realiseerumisel paraneb joogivee kvaliteet, olemasolevad reoveekogumisala piires paiknevad kanalisatsioonisüsteemid viiakse vastavusse kehtivatele nõuetele. Kuna projekti piirkonna põhjavesi on nõrgalt kaitstud, siis projektis ette nähtud tegevustega tagatakse põhjavee hea seisund Are alevikus. Peatöövõtja on OÜ Sanbruno, omanikujärelvalvet teostab OÜ Vealeidja. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg on 31.05.2015.

2. Niidu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi tagamine

Projekti "Niidu küla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi tagamine" (projekt nr 11574) rahastab KIK veemajanduse programmist. Projekti kogumaksumus on 69 060.00 eurot (koos käibemaksuga 82 872.00 eurot), millest programmipoolne toetus on 58 701.00 eurot ja omafinantseering 10 359.00 eurot. Projekti käigus tagatakse nõuetele vastav joogivesi Niidu külas. Peatöövõtja on OÜ Wesico Project, omanikujärelvalvet teostab OÜ Keskkonnaprojekt. Ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise tähtaeg on 31.08.2017.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS