Aiamaa kasutamise avaldus

Aiamaa on oma pere vajaduseks põllu- ja aiasaaduste kasvatamiseks rajatud maa-ala. Aiamaad tuleb kasutada sihtotstarbeliselt.

Erinevatesse valla piirkondadesse rajatud aiamaade kaardistamise ja nende kasutamise reguleerimise õiguslike alustega on vallavalitsus jõudnud sinnamaani, et hakkame valla maadel olevate aiamaadele kasutuslepinguid sõlmima Jõesuu, Sindi, Selja ja Suigu aiamaade kasutajatega. 

Samuti jagatakse välja vabu maatükke, valdavalt Sindis.

Aiamaa kasutuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada avaldus.

Avaldus aiamaa kasutamiseks (docx, täitmiseks arvutis)

Avaldus aiamaa kasutamiseks (pdf, täitmiseks paberil)

Avaldus iseteeninduses

 

Vabu pindasid jagatakse välja ootejärjekorra alusel.

Avalduse esitamise kohustus on ka isikutel, kes aiamaad juba kasutavad. Lepingu sõlmimine on kohustuslik. Aiamaade kasutusse andmist reguleerib Tori Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise kord.

Vastavalt volikogu määrusele on eelisõigus senisel kasutajal. Aiamaa antakse kasutusse kuni viieks aastaks, mida automaatselt pikendatakse, kui inimene ei avalda soovi lepingu lõpetamiseks. Kasutusse antava aiamaa maksimaalne suurus on 1500 m². Aiamaa kasutaja peab tagama heakorra aiamaal ja viima jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Aiamaade kasutamise eest on vallavalitsus kehtestanud tasu, mis sõltub renditava maa pindalast:

  • 1-299m² 30 eurot aastas
  • 300-599m² 50 eurot aastas
  • 600-999m² 75 eurot aastas
  • 1000-1500m² 100 eurot aastas

Ka Sauga aiamaade kasutajad võivad enda aiamaa kasutuse registreerida, et vallavalitsusel oleks olemas ülevaade ja kontaktid. Teises etapis hakatakse lepinguid sõlmima ka Sauga piirkonna aiamaade kasutamiseks.

Lepingud: Maie Põder, maie.poder@torivald.ee, tel 509 8829