Abivahenditoetuse taotlemine

Abivahenditoetust makstakse invavahendi, prillide, kuuldeaparaadi ja muude igapäevaelu toetavate abivahendite hüvitamiseks vormikohase avalduse ja kulutõendi(te) alusel.
 
Abivahenditoetust makstakse kuni 100% abivahendi maksumusest, kuid mitte üle kahekordse toimetulekupiiri kalendriaastas.
 

Abivahenditoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise õigus tekib, kui isiku või perekonna netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Toetuse suuruse otsustab Tori vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 

Taotluse vorm ja õigusaktid

Abivahenditoetuse taotlemine (sissetulekust sõtluv toetus). 

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee