Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneering on maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning see koostatakse valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha detailplaneeringu algatamise ettepaneku.

 

Taotluse detailplaneeringu algatamiseks saab teha valla iseteeninduses või täita täidetav pdf (salvestamiseks laadige vorm enne täitmist arvutisse).

Täidetud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

Planeeringutega tegelevad ametnikud Tori vallas:

Vallaarhitekt Helle-Triin Hansumäe, telefon: 5918 2828; e-post: helle-triin.hansumae@torivald.ee

Planeerimisspetsialist Piret Kallas, telefon: 5198 4663; e-post: piret.kallas@torivald.ee

Planeerimisspetsialist Leles Luhse, telefon: 5359 9927; e-post: leles.luhse@torivald.ee