Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneering on maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning see koostatakse valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha detailplaneeringu algatamise ettepaneku.

 

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks täidetav pdf (salvestamiseks laadige vorm enne täitmist arvutisse).

Täidetud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

Planeeringutega tegelevad ametnikud Tori vallas:
Vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, telefon: 442 0717; 5918 2828, e-post: kristjan.kullerkan@torivald.ee
Planeerimisspetsialist Piret Kallas, telefon: 442 0330; 5198 4663; e-post: piret.kallas@torivald.ee