Detailplaneeringu algatamise taotlus

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks täidetav pdf (salvestamiseks laadige vorm enne täitmist arvutisse)

 

Planeeringutega tegelevad ametnikud Tori vallas
Vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, telefon: 442 0717; 5918 2828, e-post: kristjan.kullerkan@torivald.ee
Planeerimisspetsialist Piret Kallas, telefon: 442 0330; 5198 4663; e-post: piret.kallas@torivald.ee