Tammiste silla projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi tutvustav avalik arutelu

Transpordiamet on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojekti koostamiseks. 

Projekti eesmärk on riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru (Kiisa ja Tammiste) ja riigitee 59 Pärnu-Tori (Sindi) vahelise silla ja ühendusteede parima lahenduse väljaselgitamine ja III klassi (1+1 sõidurajaga) maantee eelprojekti koostamine. Tegemist on perspektiivse Pärnu suure ümbersõidu lõiguga, mille koridor on määratud Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavas teemaplaneeringus „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0".

Eelprojekti koostaja on Reaalprojekt OÜ (projektijuht Andri Põrk, e-post: andri@reaalprojekt.ee, tel 525 7248).

Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda Tori vallamajas (Pärnu mnt 12, Sindi) ning lisaks on materjalid laetud https://pilv.mkm.ee/s/gfO11iW0o6RR1ft.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta on võimalik ettepanekuid esitada kuni 07.02.2022 (k.a) aadressile info@transpordiamet.ee.

Eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 01.02.2022 algusega kell 18.00 Sindi seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi linn) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams. Avaliku aruteluga liitumise link pannakse Tori valla kodulehele.

Täpsem info: Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuht Ave Kallo tel 5594 4304, ave.kallo@transpordiamet.ee

 

Foto: Viktor Tund

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek Eametsa külas Kannikese põik 2 kinnistule üksikelamu ehitamiseks

Tori Vallavalitsus korraldab 11.01-24.01.2022 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Kannikese põik 2 kinnistule (73001:001:0529) üksikelamu ehitamiseks ning seejuures täpsustada detailplaneeringuga määratud ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Antud alal kehtib Sauga Vallavolikogu 24.03.2006 otsusega nr 24 kehtestatud Niido I kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda eelnevalt kokku leppides Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663,  piret.kallas@torivald.ee

EELNÕU