Tori valla aasta tegu

2023 - Tori silla valmimine

Tori valla aasta teoks 2023 sai kindla ülekaaluga uue silla valmimine Tori alevikus. Silla ehituse tellis Transpordiamet. Teiseks hääletas rahvas Sindi kärestiku, kaldaala ja roheala valmimise. Kolmandaks tuli napi eduga Sindi seltsimaja renoveerimine, mis edestas Tammiste Lasteaed-Algkooli juurdeehituse valmimist vaid kolme häälega.

Foto: Kaur Kasemaa

Uus Tori sild on üle 140 meetri pikk ja 15 meetrit lai. Sõiduosa laius on üheksa meetrit ja kummagi kõnnitee laius 2,5 meetrit. Silla ehituseks kulus 1900 kuupmeetrit betooni. Et kohalikud olid väga huvitatud silla sobivusest Tori ajaloolisesse ja looduslikult kaunisse keskkonda, kaasati esialgu tüüpprojektina kavandatud silla loomisesse arhitektid. Arhitektuurikonkursi tulemusel valminud lahendus suhestub kohaliku keskkonnaga hästi ning arvestab nii Tori kiriku ja vabadussamba kui ka kuulsa Tori põrgu ilmega. Uue silla ehitamisega tagati normidele vastav kandevõime, suurenes sõidumugavus ja liiklusohutus.

Vajadus uue silla järele selgus juba aastaid tagasi, kui uuringute käigus selgus, et 1956. aastal ehitatud silla sambad ei ole enam tugevad ega terviklikud. Samuti ei vastanud sild tänapäevastele nõuetele ega liikluskoormusele. Nii tuligi vana sild lammutada ja rajada uus. Ehitustöödega alustati 2022. aasta aprillis, sild suleti 9. mail ja jäi mootorisõidukitele suletuks pea seitsmeks kuuks. Ümbersõit oli päris pikk – kasutada tuli Sindi või Papiniidu silda. Jalakäijate jaoks ehitati jõele ajutine sild. Liikluseks avati uus sild juba möödunud aasta 28. novembril, kuid töid jätkus tänavu suveni. Sild avati pidulikult 31. juulil. Tori silla ehituse tellis transpordiamet, töid tegi aktsiaselts TREF Nord.

Sindi kärestiku veepealne taristu, kaldaala ja roheala valmisid kahe eri projekti raames. Juunis alustati Sindi kärestiku veespordi ja veeturismi keskuse väljaarendamisega ning esimene etapp sai sügiseks valmis. Loodi taristu süstaslaalomi raja paigaldamiseks, ehitati teisaldatav sild ja muu vajalik inventar. Kaldaalale lisandus puude-põõsaste istutustega tublisti rohelust. Linnaruumi annab esimese etapi valmimine valgustatud jõeäärse promenaadi ja kärestiku äärde loodud mõnusad istumisalad. Kalamaja tee lõppu rajati projekti „Elurikas Tori vald" käigus roheala, mida katab suures osas looduslik kruusamuru ning ilmestavad kodumaistest taimedest lilleniidud, puud ja põõsad. Kruusamuru võimaldab alal korraldada ka suuremaid üritusi. Kogu avalik ruum kärestikukeskuse piirkonnas on loodud selleks, et seal oleks inimestel mõnus jalgsi ja jalgrattaga liikuda. Roheala juurest leiab peatumiskohad, kuhu jõe äärde uudistama minejad saavad oma sõidukid parkida. Kärestikukeskuse esimese etapi ehitas osaühing Atemo, töid toetati maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Roheala valmis osaühingu Mefab käe all. Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas" (lühidalt „Elurikas Tori vald") toetas keskkonnainvesteeringute keskus läbi kliimamuutustega kohanemise meetme, toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.

Sindi seltsimaja renoveerimistööde käigus sai uue ilme kogu maja: vahetati uksed-aknad ja katus, soojustati pööningud, remonditi kõik ruumid, hoones on uus elektri-, vee-, kütte-, valve- ja ventilatsioonisüsteem. Uus köök annab võimaluse valmistada ette peolaudu, teenindada sündmusi ja anda kokandustunde. Väikeses saalis on taas aknad ning korralikult sisustatud kohvikulett koos külmikute ja muu tarvilikuga. Seltsimajas on nüüd harukordselt hea akustikaga suur saal ja uus lavamehaanika. On öeldud, et tegu on omasuuruste seas Eesti kõige parema akustika ning tehnilisi võimalusi pakkuva saaliga. Nii suures kui väikeses saalis on kaasaegsed ja võimalusterohked heli- ja valgussüsteemid. Seltsimaja renoveerisid osaühingud Qualitis Ehitus ja Ehitusfirma FIDELE. Projekti toetati meetme „Kliima 2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus" vahenditest.

Tori valla aasta teo kandidaate sai esitada igaüks. Välja pakuti silmapaistvaid tegusid eri piirkondadest ja valdkondadest, taas oli kandidaatide hulgas nii ettevõtete kordaminekuid kui ka riigi ja omavalitsuse tegusid. Jõulude lõpuni kestnud rahvahääletusel sai valida 22 teo vahel, kokku andis oma hääle tervelt 676 inimest.

2023. aasta teo paremusjärjestus:

1. Tori silla valmimine 16,7%

2. Sindi kärestiku, kaldaala ja roheala valmimine 13,2%

3. Sindi seltsimaja renoveerimine 11,1%

4. Tammiste lasteaed-algkooli juurdeehituse valmimine 10,7%

5. Eametsa kergliiklustee rajamine 9,5%

6. Jalgpalliklubi Tammiste SC loomine 8,9%

7. Tori valla tantsupidu PõrguWärk 4,3%

8. Uuemetsa kergliiklustee valmimine 3,1%

9.-11. Sinti pumptrack'i rajamine; Kilksama kergliiklustee valmimine; Saugas valminud teenindusjaam Täkupoiss (2,7%)

12.-13. OÜ Sepa Veiste tiitel „Eesti parim talu 2023"; Sindis Pärnu mnt 51 muinsuskaitsealuse maja renoveerimine 2,5%

14. Via Baltica Sauga-Pärnu lõigu neljarealiseks ehitamise alustamine 2,4%

15. Kevadised nartsissi- ja tulbijõed 1,5%

16. Tori hobusekasvanduse ühis- ja tallikontserdid 1,3%

17. Projekti „Elurikas Tori vald" koolituste sari 1,2%

18.-19. Näitus „Hingepüüdja" Tori rahvamajas; Montessori mänguhommikud Sindi sotsiaaltöökeskuses 1%

20. Kaitseliidu tugikeskuse rajamine Eametsas asuvale Pärnu lennuväljale 0,7%

21. Tori valla mälumängusari SATS 0,4%

22. Jäätmemajanduses ümberkorraldused ja sellega kaasnenud selgitustööd 0,3%

 

2022 - kohviku Zool avamine Toris

Rahvahääletusel valiti Tori valla 2022. aasta teoks kohviku Zool avamine Tori alevikus. Tihedalt kannul oli teine tõsine tegu Toris – uue silla ehitamine, kolmandale kohale tuli kortermajade renoveerimine Sindis.

Tori hobusekasvanduses 2023. a 20. augustil avatud kohvik Zool on rahva poolt väga soojalt vastu võetud. Kindlasti on üks põhjus asjaolu, et Toris ei ole pikka aega ühtki söögikohta olnud, kuid suurt osa mängivad maitsvad road ja eripärane õhustik. Enim on kiita saanud peakoka barbeque seakael ja ribid, aga ka sinimerekarbid. Kohvikus einestab vallarahvas nii kohapealt kui kaugemalt, Tori hobusekasvandus ja Soomaa rahvuspark meelitavad ligi ka turiste. Kohviku nimi on kummardus Tori hobusele – Zool oli legendaarne võistlushobune, kellega kohvikupidaja on omal ajal auhinnalistele kohtadele tulnud.

 

2022. aasta teo paremusjärjestus:

 1. Kohviku Zool loomine Tori alevikku 22%
 2. Tori uus sild 20%
 3. Sindis kortermajade renoveerimine ühistute poolt 8%
 4. Pingi ära võtmine Sindi Coopi eest 7%
 5. Pulli kiviaja küla asukohas püsiväljapaneku avamine 5%
 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni magistraaltrassi ehituse alustamine Eametsas 5%
 7. Tammiste algkool-kogukonnakeskuse arhitektuurikonkursi edukas läbiviimine koostöös Eesti Arhitektide Liiduga 5%
 8. Naiskodukaitse jaoskondade loomine Torisse ja Aresse 4%
 9. Tori valla ohutuspäev Sindi kärestikul 4%
 10. Uue tankla valmimine Tammistes 3%
 

2021 - Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks

Rahvahääletusel valiti Tori valla 2021. aasta teoks Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks. Sellele pakkus konkurentsi Tori hobusekasvanduse renoveerimine, kolmandale kohale tuli Sindi kärestikul toimunud esimene rahvusvaheline aerutamisvõistlus Nordic Cup.

Foto: Hollandfilms

Suur ja pooltühi ühiselamu Sindi linna südames on olnud aastaid mureallikaks nii politseile, päästeametile, kohalikule omavalitsusele kui linnakodanikele. Ümberehituse käigus lammutati viiekordne osa, teine pool hoonest ehitati KredExi toel ümber kaasaegseks sotsiaalmajaks, kus on 40 sotsiaalkorterit abivajajatele. Elamus on videovalve, automaatne tulekahjusignalisatsioon ja sprinklersüsteem, kohapeal töötab ööpäev läbi korrapidaja. Peale selle, et endisest probleemsest ühiselamust on saanud ohutu ja kaasaegne elupaik sotsiaalklientidele, on oluliselt paranenud linna välisilme.

Aasta teo kandidaate võis esitada igaüks, lõpphääletusel osales 13 ettevõtmist ja 295 vastajat.

2021. aasta teo paremusjärjestus:

 1. Sindi ühiselamu ümberehitamine sotsiaalmajaks 
 2. Tori hobusekasvanduse renoveerimine
 3. Nordic Cup
 4. Tammiste lasteaed-algkooli loomine
 5. Sindi kunstmurustaadioni rajamine
 6. Sindis Pärnu mnt 50 hoone korrastamine PlasmaPro poolt
 7. Aresse, Saugasse ja Sinti rulaparkide rajamine
 8. Tori valla noortevolikogu loomine
 9. Sindi katlamaja ümberehitamine
 10. Soomaa rahvuspark pälvis säästva turismi sertifikaadi
 11. Pärnu lennuvälja ümberehitamine
 12. Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsooni arengukava paikapanemine
 13. Kalda Kodu ümberehitamine sotsiaalelamuks

 

2020 - Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine

Foto: Keskkonnaagentuur

Rahvahääletusel osales 290 inimest ning 81 neist valisid 11 kandidaadi hulgast Tori valla aasta teoks Sindi paisu lammutamise ja kärestiku loomise, mille viis ellu Keskkonnaagentuur.

Teise koha teenis kettagolfiklubi Albatrossi ja vallavalitsuse koostöös loodud Sindi kettagolfi park (56 häält) ning kolmandaks tuli vallavolikogu otsus luua Tammiste lasteaed-algkool (42 häält).

Tööd Sindi paisu maha võtmiseks algasid 2018. aasta oktoobris ning lõppesid selle aasta augustis. Ehitustööde käigus lammutati pais, taastati sintlaste väliujula, rajati tehiskärestik ning paisu vanast asukohast allavoolu kudealad.

Pais asus Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel, olles vee-elustikule ületamatu ja blokeerides rändel olevatele kaladele 90% Pärnu jõestikus asuvatest kude- ja elupaikadest. Sindi paisu lammutamise järel on jõgi kogu pikkuses rändetakistustest vaba.

Pärnu jõgi on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis – suurem kui ülejäänud lõhejõed kokku. Pärnu jõestikus on 270 jõge ja oja, kokku üle 3000 km.

Lisaks kalade elukeskkonna parandamisele sobib kärestik ka süstaslaalomi harrastajatele. Eesti Aerutamisföderatsiooni esindajate sõnul on Sindi tehiskärestik Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja languse kõrguste vahe tõttu.

Praegu käivadki ettevalmistused, et koostöös Eesti Aerutamisföderatsiooniga luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadseid võimalusi kärestikul veespordialasid harrastada ning rahvusvahelisi võistlusi korraldada.

Juba eeloleval suvel plaanib Eesti Aerutamisföderatsioon kärestikul korraldada rahvusvahelise süstaslaalomi võistluse Nordic Cup Estonia 2021 etapi ja augustis Eesti meistrivõistlused.

Sindi paisu avamine kalade rändeks oli üks osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine," mille riik Keskkonnaagentuuri eestvedamisel ellu viis. Projekti kogumaksumus oli 15 miljonit eurot, millest 85% panustas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja 15% riik.

2020. aasta teo paremusjärjestus:

 1. Sindi paisu lammutamine ja kärestiku loomine
 2. Sindi kettagolfi park
 3. Tammiste lasteaed-algkooli loomise otsus
 4. Kruusateed tolmuvabaks 
 5. Are noortekeskuse laiendamine
 6. Tori ja Are bussijaama rajamine ning galeriid
 7. Tori kodukohvikute öö 2020
 8. Sindi uue raamatukogu avamine
 9. Lomba tee ehitamine
 10. Jänesselja ristmiku ümberehitus
 11. Sauga tehnopargi valmimine