Võõrliigid

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat, kuhu nad on sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusel. Eristatakse invasiivseid võõrliike, mis ohustavad teisi liike, muudavad elupaiku ja looduslikku tasakaalu, ning probleemliike, mis on Eesti looduslikud liigid, mille arvukuse suurenemine võib sarnaselt võõrliikidega mõjutada teisi looduslikke liike ja seada ohtu inimeste tervise ning vara.

Keskkonnaportaali andmetel on Tori valla territooriumil registreeritud 44 võõrliigi (verev lemmalts ja Sosnovski karuputk) leiukohta. Lisaks on probleemiks võõrnälkjad, eriti just hispaania teetigu.

Levinumate ja probleemsete võõrliikide kohta, sh sobilike tõrjemeetmete kohta leiab infot Keskkonnaameti veebilehelt.