Tori Vallavolikogu

 

Tori Vallavolikogu esimees: Enn Kuslap 

Tori Vallavolikogu aseesimees: Mihkel Kalamees

 

Volikogu istung toimub üldjuhul kuu kolmandal neljapäeval algusega kell 15.00, kui volikogu esimees või tema asendaja ei ole istungi kutses nimetanud teist istungi kuupäeva või kellaaega.

Kui istungi tavapärase toimumise päev langeb riiklikule pühale, siis määrab volikogu esimees istungi toimumiseks muu aja.

Juulikuus üldjuhul volikogu istungit ei toimu.

Volikogu liikmed

10.03.20

Volikogu liige

Valimisliit

E-post

Vilja Alamaa

Uus Koduvald

vilja.alamaa@torivald.ee

Enn Kuslap

Uus Koduvald

enn.kuslap@torivald.ee

Tõnu Sepik Uus Koduvald

tonu.sepik@torivald.ee

Kandela Õun Uus Koduvald

kandela.oun@torivald.ee

Gerli Mets Uus Koduvald

gerli.mets@torivald.ee

Elis Vahemets Uus Koduvald

elis.vahemets@torivald.ee

Karet Akkaja Uus Koduvald

karet.akkaja@torivald.ee

Kristo Kaukver Uus Koduvald

kristo.kaukver@torivald.ee

Mihkel Kalamees Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

mihkel.kalamees@torivald.ee

Marko Šorin Eesti Keskerakond

marko.sorin@torivald.ee

Kardo Kase Eesti Keskerakond

kardo.kase@torivald.ee

Kaire Kangur Eesti Keskerakond

kaire.kangur@torivald.ee

Ants Lopsik Eesti Keskerakond

ants.lopsik@torivald.ee

Toomas Kandima Eesti Keskerakond

toomas.kandima@torivald.ee

Andres Mõis Loogiline Pärnumaa

andres.mois@torivald.ee

Kalle Hansen Loogiline Pärnumaa

kalle.hansen@torivald.ee

Margo Põbo Loogiline Pärnumaa

margo.pobo@torivald.ee

Sander Blehner Koduvalla Volikogu

sander.blehner@torivald.ee

Kalev Kiisk Koduvalla Volikogu

kalev.kiisk@torivald.ee

Raivo Jürimäe Koduvalla Volikogu

raivo.jyrimae@torivald.ee

Mart Ruumet Koduvalla Volikogu

mart.ruumet@torivald.ee

Katrin Tiimann Koduvalla Volikogu

katrin.tiimann@torivald.ee

Markko Virkus Koduvalla Volikogu

markko.virkus@torivald.ee