Aia- ja haljastusjäätmete käitlemiseks võib: kompostida jäätmed oma aias; anda need üle jäätmevedajale, aktsiaseltsile Eesti Keskkonnateenused. Biolagunevate aia- ja...

Aia- ja haljastusjäätmete käitlemisest

Aia- ja haljastusjäätmete käitlemiseks võib: kompostida jäätmed oma aias; anda need üle jäätmevedajale, aktsiaseltsile Eesti Keskkonnateenused. Biolagunevate aia- ja...

Otsustati suurendada osaühingu Sindi Vesi osakapitali 339 770 euro võrra 1 000 000 euroni. Anti välja korraldus põhivarade mahakandmise kohta. Kinnitati osaühingu Sindi Vesi...

Vallavalitsuse 22. märtsi istungil

Otsustati suurendada osaühingu Sindi Vesi osakapitali 339 770 euro võrra 1 000 000 euroni. Anti välja korraldus põhivarade mahakandmise kohta. Kinnitati osaühingu Sindi Vesi...

Tori Valla Kultuurikeskuse arengukava 2023-2030 projektiga  saab tutvuda 23.03 - 10.04.2023. Ettepanekud esitada kuni 10.04.2023 meiliaadressile ants.valimae@torivald.ee .

Tori Valla Kultuurikeskuse arengukava projekti avalikustamine

Tori Valla Kultuurikeskuse arengukava 2023-2030 projektiga  saab tutvuda 23.03 - 10.04.2023. Ettepanekud esitada kuni 10.04.2023 meiliaadressile ants.valimae@torivald.ee .

22. märtsi volikogu istungit saab järele vaadata SIIT Kehtestati Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneering. Otsustati algatada detailplaneeringu...

Tori Vallavolikogu 22. märtsi istungil

22. märtsi volikogu istungit saab järele vaadata SIIT Kehtestati Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneering. Otsustati algatada detailplaneeringu...

Tori Vallavalitsus korraldab Selja külas Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 04 .04-03.05.2023 . Tori Vallavolikogu 18. augusti 2022 otsusega nr...

Selja külas Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 04.04-03.05.2023

Tori Vallavalitsus korraldab Selja külas Põntsi kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku 04 .04-03.05.2023 . Tori Vallavolikogu 18. augusti 2022 otsusega nr...

Sindi Vesi teatab, et 27.03.23 – 06.04.23 toimuvad kaevetööd Eametsas Niida teel, kuhu paigaldatakse uus reoveepumpla koos ümberühendustega. Töid teostab Tomex Tööd OÜ.

Sindi Vesi teatab

Sindi Vesi teatab, et 27.03.23 – 06.04.23 toimuvad kaevetööd Eametsas Niida teel, kuhu paigaldatakse uus reoveepumpla koos ümberühendustega. Töid teostab Tomex Tööd OÜ.

Teavitame, et 30.03 - 31.03.23 arengu- ja planeeringuosakonna vastuvõttu koolitusel osalemise tõttu ei ole. Kontaktid leiab SIIT. 

Arengu- ja planeeringuosakond on 30.03-31.03 koolitusel

Teavitame, et 30.03 - 31.03.23 arengu- ja planeeringuosakonna vastuvõttu koolitusel osalemise tõttu ei ole. Kontaktid leiab SIIT. 

Tori Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil Are huvikeskuses. Loe lähemalt siit 15. märtsil toimus vallavalitsuse istung. Loe lähemalt siit  Tänasest alustatakse...

Infokiri 20.märtsil

Tori Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil Are huvikeskuses. Loe lähemalt siit 15. märtsil toimus vallavalitsuse istung. Loe lähemalt siit  Tänasest alustatakse...

Palume kõikidel klientidel teatada veemõõtjate tegelikud näidud 31.03.2023 seisuga hiljemalt 4.04.2023. Märtsikuu eest prognoosarveid ei koostata. Alates 1.04.2023 muutub veeteenuse hind. ...

OÜ Sindi Vesi teatab

Palume kõikidel klientidel teatada veemõõtjate tegelikud näidud 31.03.2023 seisuga hiljemalt 4.04.2023. Märtsikuu eest prognoosarveid ei koostata. Alates 1.04.2023 muutub veeteenuse hind. ...

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Tihase tee 8 kinnistul (73001:001:0022) asuva aiamaja ümberehitamiseks...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Eametsa külas Tihase tee 8 kinnistul (73001:001:0022) asuva aiamaja ümberehitamiseks...

Elul võivad olla omad plaanid – tule vähi sõeluuringutele, et olla kindel, et oled terve või avastada vähk varajases staadiumis. Sõeluuringu käigus tehakse  rinnanäärme radioloogiline...

Aprillis peatub Pärnumaal mammograafiabuss

Elul võivad olla omad plaanid – tule vähi sõeluuringutele, et olla kindel, et oled terve või avastada vähk varajases staadiumis. Sõeluuringu käigus tehakse  rinnanäärme radioloogiline...

Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori valla haljasalade hooldus 2023/24" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid. Kinnitati Tori valla 2023. aasta hankeplaan. ...

Vallavalitsuse 15. märtsi istungil

Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Tori valla haljasalade hooldus 2023/24" ja kinnitati riigihanke alusdokumendid. Kinnitati Tori valla 2023. aasta hankeplaan. ...

Alates 27. veebruarist, on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi  veebilehe https://www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse sõpru. ...

Haridus- ja noorsootöötajate tunnustamine

Alates 27. veebruarist, on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi  veebilehe https://www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse sõpru. ...

Tori Vallavolikogu II koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 22. märtsil kell 15.00  Are Huvikeskuses. Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris ...

Tori Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil Are huvikeskuses

Tori Vallavolikogu II koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 22. märtsil kell 15.00  Are Huvikeskuses. Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris ...

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 28 kinnistule (74101:003:0031) suvila/aiamaja ehitamiseks ja selleks...

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 14.03-27.03.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Mureli tn 28 kinnistule (74101:003:0031) suvila/aiamaja ehitamiseks ja selleks...

Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ annab teada, et alates 20. märtsist, kui jõelt on jää läinud, alustatakse kormoranide heidutusega Pärnu jõe hoiualal ja kallastel Oore kärestikust kuni Pärnu jõe...

Peagi alustatakse kormoranide heidutusega

Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ annab teada, et alates 20. märtsist, kui jõelt on jää läinud, alustatakse kormoranide heidutusega Pärnu jõe hoiualal ja kallastel Oore kärestikust kuni Pärnu jõe...

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.03-12.04.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell...

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.03-12.04.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell...

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas asuva Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku  14.03-12.04.2023 . Detailplaneeringu kohaselt jagatakse Jahimeeste kinnistu...

Kilksama külas asuva Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Kilksama külas asuva Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku  14.03-12.04.2023 . Detailplaneeringu kohaselt jagatakse Jahimeeste kinnistu...

Tori Vallavalitsus annab  avalikul kirjalikul enampakkumisel viieks aastaks  kasutusse  Tori vallale kuuluvad kinnistud või nende osad: 1. Tori vallas Jõesuu külas asuv Päkapiku...

Tori Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse kinnistud

Tori Vallavalitsus annab  avalikul kirjalikul enampakkumisel viieks aastaks  kasutusse  Tori vallale kuuluvad kinnistud või nende osad: 1. Tori vallas Jõesuu külas asuv Päkapiku...

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas asuva Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku  14.03-12.04.2023 . Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistule...

Sindi linnas asuva Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi linnas asuva Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku  14.03-12.04.2023 . Detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on kinnistule...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 136