Sindi Gümnaasiumi direktor valitud

Täna kinnitas vallavalitsus Sindi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni ettepaneku. Augustis alustab gümnaasiumi direktorina tööd programmi Noored Kooli vilistlane Karel Alliku. Programmi eesmärgiks on tuua haridusvaldkonda võimekaid eestvedajaid teistelt elualadelt.

„Minu visiooniks on luua Sindi Gümnaasiumist jätkusuutlik kogukonnakool, kus koolipere väärtustab enesetäiendamist ja meeskonnatööd. Kogukonna liikmed teavad oma tugevusi ning märkavad üksteist. Õpilased tunnevad ennast turvalisena – nad teavad, et nad on koolimajja oodatud, neist hoolitakse ja neile tagatakse väga hea haridus," avas uus juht oma tulevikunägemust.

Lähemalt tutvustame Karel Allikut edaspidi. Soovime edu ja kordaminekuid vastututusrikkas töös!