Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 18.05-31.05.2020 Tori vallas Sindi linnas Pärnu mnt, Põhja ja Veski põik tn kvartali detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. Detailplaneering on kehtestatud Sindi Linnavalitsuse 21.07.1999 korraldusega nr 213. Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi Põhja tn 3 kinnistule elamu ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Tori valla veebilehel www.torivald.ee või vastavalt kokkuleppele ka paberkandjal või kirja teel. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.