Pärnumaa aasta klassijuhataja on Tori põhikooli õpetaja Merike Haas!

28. augustil avalikustas Pärnumaa Omavalitsuste Liit traditsiooniliselt Pärnumaa aasta parimad haridustöötajad. Suur rõõm on teatada, et maakonna parimaks klassijuhatajaks on valitud Merike Haas Tori põhikoolist. Palju õnne Merikesele ja kõikidele teistele tunnustuse saanutele!

Fotol Merike Haas 2018. aastal. Autor: Ott Rõngas

Esildises tuuakse välja, et Merike Haas seisab iga oma õpilase eest ning suhtub igaühte  osavõtlikult ja toetavalt. „Tänu temale on klass ühtne ja üksmeelne, üksteist toetav – selles mängib rolli just õpetaja töö. Ta teab kõigi oma klassi noorte huvisid ja huvitegevusi ning leiab õpilaste jaoks alati erinevad huvitavad ettevõtmised maakonnas ja vallas. Ta kaasab kõik noored - arvestades nende huvisid ja eripärasid. Kohandab rollid just nii, et keegi ei jääks eemale.

Tema on inimene - kes kannab uhkusega oma ametit. Ta on alati hoolitsetud, rõõmsameelne, osavõtlik ja abivalmis. Rahustab neid, kes ise ei suuda oma emotsioone vaka all hoida ja suudab innustada tagasihoidlikke. Isegi väikeste ebaõnnestumistega ei karda klass tema poole pöörduda. Ta jälgib nende toimetulekut ja aitab leida lahendusi, et keegi ei jääks maha. Ta ei suru kunagi oma arvamust peale - laseb klassil leida lahendusi ja toetab igat valikut," lisaks tuuakse välja, et ta teeb lapsevanematega tihedalt koostööd ning ka e-õppe ajal uuris ta igal nädalal, kuidas neil läheb.

Muuhulgas tuuakse esile, et ta on ka aktiivne kogukonnaliige - lööb kaasa erinevatel üritusel, on kohaliku MTÜ Viira arendusseltsi liige, käib voolimas keraamikat ja teeb kohaliku külamajaga koostööd. „Kui  kogukonnas on lastekaitsepäev või koolis kohvik - on tal alati kaasas mahlad ja küpsetised. Samuti lööb kaasa kohalike jõulupuude konkursil ja teistel valla üritustel alates laatadest lõpetades spordiüritustega. Ta valdab hästi digimeetodeid - teeb kodutöid läbi OPIQ.ee, kasutab tundides erinevaid veebimänge, video ja pildimaterjali internetist jne," maakonna parima klassijuhataja poole võib ka iga kolleeg pöörduda abi saamiseks, ta on alati nõus aitama - või vähemalt aitab leida lahendusi, kui ise ei oska.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu aseesimehe Mikk Pikkmetsa ja hariduskomisjoni esimehe Arno Peksari vastuvõtt ning parimate tunnustamine toimub 6. oktoobril Pärnus.