Noorsootöö kvaliteedi uuring

Tori vald viib läbi noorsootöö kvaliteedi hindamise uuringu ajavahemikul 20.05.2020 – 05.06.2020. Koostatud on erinevad küsimustikud noortele, noorsootöötajatele ning noorteühingutele ja –organisatsioonidele.

Uuringu eesmärk on saada ülevaade ja hinnata valla noorsootööd. Vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Täname kõiki vastajaid!

Ankeet noortele vanuses 7-12a

Ankeet noortele vanuses 13-26a

Ankeet noorsootöötajatele ja teistele noortega kokkupuutuvatele töötajatele (huvijuhid, huviringide juhendajad,treenerid, huvikooli õpetajad)

Noorteühenduste ja –organisatsioonide ankeet

Lisainfo:

Erika Nõmm

noorsootöö nõunik

Tel. nr. +372 5154 337

erika.nomm@torivald.ee