Liiklemine Sindi kärestiku äärsel kallasrajal

Kohalikud inimesed on pöördunud vallavalitsuse poole murega, sest kallasraja algusesse on paigaldatud tõkkepuu ja keelumärk. Lisaks on ees ka kivid ja liivakotid. Selgitame, miks on hetkel kallasrajale ligipääs takistatud.

Hetkel on tegemist pooleliloleva ehitusobjektiga ning takistuste eesmärk on piirata autodega objektile sõitmist, Keskkonnagentuuri projektijuhi Külli Tammuri sõnul oli mõni aeg tagasi sellega ka probleeme.

Tõkkepuu ja autode keelumärk on paigaldatud raja algusesse valla palvel ning jääb tulevikus ohutusmeetmena kasutusele. Vallaarhitekti Kristjan Kullerkani sõnul saab tõkkepuud kasutada näiteks üleujutuse korral, takistamaks inimestel üleujutusalale minemast. Samuti on võimalik ürituste korral ligipääsu autodele piirata. Hetkel on tõkkepuu ees vaid Sindi pool, ujula pool on samuti ligipääs takistatud, kuid tulevikus ei tule sinna tõkkepuud, vaid ainult märk, mis keelab sõidukiga liiklemise.

"See kas, tõkkepuu on ülal või all sõltub ka kohalikest endast – kui all platsil hakatakse kihutama, on autosõitjad ohuks eelkõige just jalgsiliiklejatele, siis on mõistlikum jätta autod parklasse ja liigelda jala," Lisab Tammur ja ütleb, et tõkkepuu kõrvalt mahub ka juba hetkel läbi nii jalakäija kui jalgrattur. "Tõsi, tuleb küll rajalt kõrvale astuda, aga tegemist on ikkagi loodusega, kus päris sirgjoones liikuda alati ei saa."

Nii Keskkonnaagentuur kui ka vallavalitsus on seisukohal, et inimeste jalgsi liiklemine kallasrajal on juba praegu lubatud, kuid omal vastutusel ja arvestama peab asjaoluga, et teel liiguvad ka raskeveokid kivikoormate ja muude ehituseks vajalike materjalidega. Seetõttu on ka hetkel piirangud veel ees. Kui ehitusobjekt saab valmis, avame tõkkepuu ja eemaldame ka suured kivid, et liiklemine oleks kõikidele ohutu ja mugav. "Siiski peab meeles pidama, et autodega vaba liiklemine kallasrajal ei saa olema lubatud ning selleks puudub ka vajadus," lisab Kullerkan.

On arusaadav, et inimesed soovivad kallasrada juba kasutada, arvestades asjaoluga, et enne paisu lammutamist sellist võimalust ei olnud, kuid tuletame meelde, et tegemist on poolelioleva ehitusobjektiga ning liiklemine on omal vastutusel. Kutsume inimesi üles ettevaatlikkusele ja hetkel veel pigem kasutama jõe juurde jõudmiseks ujulapoolset ligipääsu.

Keskkonnaagentuuri sõnul võib ehitusobjekt saada valmis selle suve lõpuks, kuid kuna see sõltub ka muudest asjaoludest, näiteks ilmast, ei saa hetkel täpset kuupäeva öelda. Anname sellest kindlasti oma infokanalites ka teada.

 

Fotod 26.06.20. Keskkonnaagentuur.