KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni 50 000 euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro ulatuses

Kodumaja terviklikul kordategemisel võib energiatõhusust tõstvate tööde jaoks saada  KredExilt kuni 50 000 eurot ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot toetust.

Rekonstrueerimistoetuse suurus võib olla ehitustööde maksumusest kuni 50%. Esmalt tuleb ehitisregistrist kontrollida, kas hoone on kantud registrisse üksikelamuna kantud ja selle kasutuselevõtu aasta on enne 2000. aastat.


Juhu, kui on soov korda teha oma suvekodu, on ka selle renoveerimisel võimalik saada toetust - tööde maksumusest kuni 30% või kõige rohkem 30 000 eurot. 

Ka osaliste tööde planeerijatel tasub toetuse tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaaluda, kuna energiatõhususe parandamisele suunatud töödele on võimalik saada toetust kuni 30 protsendi ulatuses tööde maksumusest ja maksimumsummas 20 000 eurot.

Kodu või suvemaja tervikliku renoveerimise taotluse eelduseks on nõuetekohane projekt ja kolm võistlevat pakkumist ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt. Osalise rekonstrueerimise puhul on samuti vaja kolme pakkumist. 

Rekonstrueerimistoetust saab taotleda üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja omanik.

Ehitustöödega võib alustada kohe pärast taotluse esitamist. Vaata täpsemaid tingimusi www.kredex.ee/majaduueks