KredEx hakkab koreterelamu rekonstrueerimistoetuse taotlusi vastu võtma 11. juunist

KredEx hakkab koreterelamu rekonstrueerimistoetuse taotlusi vastu võtma 11. juunist, taotlusvoor on avatud 30 päeva.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Toetuse andmise eesmärgid on:

1) elamusektori kaasajastamine;

2) avaliku ruumi ja elukeskkonna parendamine;

3) korterelamute ohutuse tagamine;

4) korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine;

5) taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine;

6) kodumajapidamiste energiakulude vähendamine;

7) energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Toetus on voorupõhine ja taotlused rahuldatakse piirkonnale eraldatud rahaliste vahendite mahus.

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis

Tori vallas saab toetust 50% kuludest, välja arvatud Sauga alevikus, kus on toetuse määr 40%.

On võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet.

Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.

Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.

Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.

Toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx.

Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri.

Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:

 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine  ning sellega kaasnevad tööd;
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine;
 • lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
 • üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse  taastamine;
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning lifti ehitamine ja sellega kaasnevad tööd;
 • ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine;
 • korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine;
 • omanikujärelevalve teostamine.

Rekonstrueerimistöödega ei tohi alustada enne rahastamise otsuse saamist.

Küsimused ja taotlemiseks vajalikud dokumendid saatke aadressile korterelamu@kredex.ee
NB! Ühe kirja suurus võib olla kuni 10MB. Suuremad kirjad ei pruugi kohale jõuda. Suuremahulised manused võib saata lingiga või eKredexi kaudu.

Rohkem infot KredExi kodulehelt.