Info valla lasteaedade kohta eriolukorra ajal

Valla lasteaiad on avatud ning teenus on töötavate vanemate lastele  tagatud. Kui olukord muutub, otsustab lasteaia direktor koos vallavalitsusega edasiste sammude üle. Lasteaeda ei avata, kui soovijaid ei ole. Lasteaedade kontaktid

Lasteaia kohatasust vabastamine alljärgnevatel perioodidel:

  • 16. märts - 31. märts on kohatasust vabastatud vanemad, kes on teavitanud (sh märkinud eLasteaias, Eliisis) oma lapse puudumisest ja laps ei kasuta antud perioodil lasteaiakohta;
  • 1. aprill - 30. aprill on kohatasust vabastatud vanemad, kes teavitavad (sh märgivad eLasteaias, Eliisis) 31. märtsiks oma lapse puudumisest ja laps aprillikuus kohta ei kasuta.

Juhul, kui vanem on teavitanud lapse puudumisest, kuid aprillikuu jooksul tekib vajadus lasteaiakohta kasutada, siis on võimalus laps lasteaeda tuua. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu alates lasteaeda tulemise kuupäevast.  NB! Kohatasust vabastamiseks arvestatakse vähemalt kahenädalast järjestikku puudumise perioodi.

  • Vanematel, kes peavad kriisi ajal täitma tööülesandeid väljaspool tavapärast lasteaedade lahtiolekuaega  ja vajavad abi lapse hoidmisel, palume võtta ühendust Jana Malõhiga: 525 9421, jana.maloh@torivald.ee

Lastehoiu kohatasust vabastamiseks palume teavitada lapse puudumisest lastehoidu.