Rütavere külas asuva Kingukuuse kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.09-08.10.2020

Tori Vallavalitsus korraldab Rütavere külas asuva Kingukuuse kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 24.09-08.10.2020.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ning hoonestustingimused elamu ja abihoonete ehitamiseks. Elamu maksimaalne korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks ehitise kõrguseks põhihoonel on 9 m, abihoonel 7 m maapinnast ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Suurim lubatud ehitistealune pind kokku on 700 m². Planeeringuala suurusega 15732 m2 asub Tori vallas Rütavere külas Tori-Rütavere tee ja Pärnu jõe vahelisel alal. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Kinnistu on hoonestamata. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 24.09.2020 eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.

Täpsem info tel 5198 4663 piret.kallas@torivald.ee