Arvamuse küsimine vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta

Keskkonnaamet saatis Tori Vallavalitsusele Nordpont OÜ (registrikood 12583892, aadress: Madara 25, Kristiine linnaosa, Tallinn) poolt 02.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Tori vallas Nurme külas Sauga jõel Pruuli (registriosa numbe 2296906, katastritunnus 73001:001:1545) kinnistul ja erastamata riigimaal (EHAK kood: 5468) paikneva Nurme endise kalakasvanduse konstruktsioonide kõrvaldamiseks ning kärestikutüüpi möödaviikpääsu rajamiseks vasaku kalda äärde, varasema kalakasvanduse asukohta. Tööde eesmärk on kaotada rändetõke Sauga jõel ja võimaldada kaladele vaba läbipääs. Keskkonnaloa taotlus nr M-108763 on kättesaadav Keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/.