Are ja Sauga piirkonnas ning Sindis muutuvad jäätmeveo teenustasud

Alates 1. septembrist muutuvad jäätmeveo teenustasud Sindi linnas ning Are ja Sauga piirkonnas.

Aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused esindaja Steve Villmanni sõnul on jäätmete käitluse hinnad kiiresti kasvama hakanud ning see lähtub peamiselt Eesti riigi valikutest ja otsustest: „Eesti Keskkonnateenuste jaoks on peamised tegurid, mis Tori vallas teenuse hinnakujundust kõige enam mõjutavad, käitlushind ja arvete postitamisega seonduvad kulud. Kaudselt mõjutavad meid lisaks kasvavad tööjõukulud ning paberi ja papi müügihinna järsk langus 2019. aasta kevadel." Villmann lisas, et jäätmeveoteenuse hinda kujundab ka saastetasude tõstmine ning riigi eesmärk suunata 2025. aastaks pool olmejäätmetest materjalina ringlusesse: „Et seda eesmärki täita, vajab riik suunavaid mõjutusvahendeid, mis motiveeriks inimesi senisest enam jäätmeid liigiti koguma. Selleks tõstab riik jäätmekäitlushinda ja liigiti kogutavate jäätmete ära andmise kulu oleks oluliselt väiksem või suisa tasuta."

80-liitrise jäätmekonteineri tühjendus Sindi linnas hakkab 1. septembrist maksma 1,04 eurot; 120-liitrise konteineri tühjendus 1,56 eurot ja 240-liitrise konteineri tühjendus 3,12 eurot. Are ja Sauga piirkonnas hakkab 80-liitrise konteineri tühjendus maksma 1,12 eurot, 120-liitrise konteineri tühjendamine 1,68 eurot ja 240-liitrise konteineri tühjendus 3,35 eurot.

Uue hinnakirjaga saab tutvuda valla kodulehel, klientidele saadetakse ka eraldi teavitus.