Sindis algas Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimine

15. septembril kogunesid Tori vallavalitsuse liikmed, töötajad, head koostööpartnerid Lääne päästekeskusest, Lääne prefektuurist, kohalikest meediaväljaannetest ning ehitajad Sindis Pärnu mnt 27a asuva ühiselamu ette, et tähistada kauaoodatud sündmust – ohtliku ühiselamu rekonstrueerimine saab lõpuks alguse ehk teisisõnu jõuame sõnadest tegudeni. Ühiselamu on olnud paljude probleemide allikaks nii politseile, päästeametile, vallavalitsusele ja linnakodanikele ning huvi olukorra parandamiseks on olnud suur. Viiekordse osa lammutamine annab võimaluse tekitada vallakeskusesse ka linnaväljak.

Uue korraliku sotsiaalmaja ja sotsiaaltöökeskuse tekkimisega lõpeb ühiselamute ajajärk Sindis. "Veel eelmisel aastal oli siin majas 69 kehtivat üürilepingut, tänaseks on need ära lõpetatud ja kõik sotsiaalelanikud on ümber kolitud. Täna siin seistes peame kasutama kujutlusvõimet, sest järgmisel korral juba on pilt hoopis teine," ütles abivallavanem Priit Ruut. "Täname kõiki, kes on sellesse protsessi panustanud ja soovime edu ja jaksu ehitajale," lisas ta ning tõi välja, et ühiselamu saab rekonstrueerimise järgselt ohutuks ja kaasaegseks uueks elupaigaks sotsiaalklientidele, tööruumideks sotsiaaltöökeskusele ning parandab oluliselt ka Sindi linna mainet ja välisilmet.

Abivallavanem tõi välja, et Sindis on toimumas suured muutused, sest lisaks ühiselamu ümber ehitamisele renoveeritakse koguni nelja linna keskuses asuvat kortermaja."Tunnustame neid selle suure ettevõtmise eest ning järgmisel suvel on Sindi linnapilt juba hoopis teine!". Juba on likvideeritud ohtlik vana kutsekool kauni muuseumihoone kõrval ning lagunenud laululava.

Avaüritusel sai sõna ka Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla, kes tõi välja, et sotsiaalpindade renoveerimine on väga oluline ja suur samm ohutu elukeskkonna loomisel. "Eelmisel aastal toimus 54 ühiselamu tulekahju. Inimesed, kes vajavad sotsiaalset abi, peavad elama turvalistel pindadel, see on õnnetusjuhtumite vähendamiseks oluline."

Ühiselamu rekonstrueerija leidmiseks viis vallavalitsus läbi riigihanke, mille võitis aktsiaselts Paide MEK. Hoone maht väheneb, kuna lammutatakse turupoolne viiekordne osa. Ehitaja sõnul võivad ehitus- ja lammutustööd kaasa tuua objekti läheduses tavapärasest rohkem müra ja tolmu. Lammutamise etapp saab läbi oktoobri lõpus. Tööd kestavad umbes aasta.

Ehitustööde hind on 1 646 395,66 eurot, sellest pool katab KredExi juhtumipõhine investeeringutoetus kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks. Ehituse ülejäänud maksumus, omanikujärelevalve ja mööbel rahastatakse valla eelarvest.

Pärnu mnt 27a uude majja on tulemas 40 ühe- kuni kahetoalist sotsiaalkorterit. Tegu on sotsiaalmajaga, seetõttu saavad sinna eluruumi sotsiaalhoolekande kliendid, kes vajavad eluasemeteenust, kõikide elanikega sõlmitakse sotsiaaleluruumi leping.