Volikogu nimetas valla aukodaniku ja aasta tegijad

Volikogu kinnitas 14. oktoobri istungil valla aukodaniku ja aasta tegijad. Tori valla aukodaniku nimetuse sai Urmas Simson, aasta tegija tiitli pälvisid sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid ja Sindi Tuletõrje Selts!

Urmas Simson on Tori Hobusekasvanduse staažikas tallitöötaja-traktorist, kel on läbi aastate jätkunud tahet ja missioonitunnet panustada hobusekasvanduse igapäevaellu, aidates sellega kaasa Tori sümboli – Tori tõugu hobuse säilimisele. Urmas on olnud usin ja pühendunud töötaja. Kui hobusekasvanduses olid keerulised ajad, viibis palkade maksmine, nappis traktorikütet ja sööta, olid hobused siiski korralikult hooldatud. Toona ütles Urmas, et ei saa hobusekasvandusest ära tulla, sest ükskord peab hakkama paremini minema. Urmase optimism, kohuse- ja vastutustunne pole olnud asjatu, tänavu tähistas äsja põhjalikult renoveeritud hobusekasvandus 165. tegevusaastat.

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid eestvedamisel on Tori Hobusekasvandus põhjalikult renoveeritud. Korda tehti kõik ajaloolised hobusekasvanduse hooned, suurt tähelepanu pöörati haljastusele. Mõeldud on sellele, et kõik hooned saaksid erinevatest vajadustest tulenevate tegevustega täidetud. Koostöös Tori muuseumiga on valminud näitus, mis tutvustab Tori kihelkonna ja Tori hobutõu ajalugu. Lapsed saavad tutvuda hobustega ja lustida mänguväljakul.

Augustis tähistas hobusekasvandus 165. tegevusaastat konverentsi ja perepäevaga, kus sai uudistada valminud kompleksi ja selle elanikke ning nautida kultuuriprogrammi. Hobusekasvanduse korrastatud territoorium annab mitmesuguseid võimalusi sündmuste korraldamiseks, kompleksi areng on kaasa toonud uute töökohtade tekkimise piirkonda. Kogu Tori Hobusekasvanduse tegevus tõstab valla mainet ja toob Tori vallale tuntust.

Foto: Viktor Tund

Sindi Tuletõrje Selts on väga teotahteline vabatahtlik organisatsioon, mille liikmed kannavad iga päev hoolt kogukonna ohutuse ja turvalisuse eest. Seltsi eesmärk on muuta kodukant ohutumaks ja tõsta inimeste teadlikkust. Selleks viiakse läbi infopäevi, tehakse jää-, vee- ja tuleohutusalast teavitustööd, kodunõustamisi ja aktiivset koostööd kohaliku omavalitsusega, osaletakse päästetöödel ja abistatakse kutselisi päästjaid. Selts osaleb sageli kogukonna heaolu toetavates ettevõtmistes, näiteks rajatakse uisuväljakuid ja korraldatakse talguid, tehakse lõkkepatrulle, paigaldatakse kodudesse suitsuandureid, jagatakse ohutusalaseid teadmisi nii lastele kui täiskasvanuile, on käidud abiks tormikahjusid likvideerimas ning tagatud ohutust Sindi kärestikul toimunud aerutamisvõistlustel.

Foto: Sindi Tuletõrje Selts