Are Kool (Kooli tn 1, Are alevik,  www.are.edu.ee ) ootab 2023/2024. õppeaastast kooliperega liituma rõõmsameelseid ja lastest hoolivaid kolleege:  saksa keele õpetaja - 4...

Are Kool pakub tööd

Are Kool (Kooli tn 1, Are alevik,  www.are.edu.ee ) ootab 2023/2024. õppeaastast kooliperega liituma rõõmsameelseid ja lastest hoolivaid kolleege:  saksa keele õpetaja - 4...

Varem pidid need, kel soov päästjatelt koduse ohutuse kohta nõuandeid saada, helistama riigiinfotelefonil 1247 ja broneerima kodunõustamiseks aja. Nüüd saab igaüks tellida kodunõustamise...

Päästeameti kodunõustamisi saab nüüd tellida mugavalt ka veebi kaudu

Varem pidid need, kel soov päästjatelt koduse ohutuse kohta nõuandeid saada, helistama riigiinfotelefonil 1247 ja broneerima kodunõustamiseks aja. Nüüd saab igaüks tellida kodunõustamise...

Sindi muuseum on  töötaja puhkuse tõttu  7.06 kuni 20.06 suletud. Alates 20. juunist kuni suve lõpuni on muuseum taas avatud: T - N    11 - 17 R...

Sindi muuseumi lahtiolekuajad

Sindi muuseum on  töötaja puhkuse tõttu  7.06 kuni 20.06 suletud. Alates 20. juunist kuni suve lõpuni on muuseum taas avatud: T - N    11 - 17 R...

Tori Vallavalitsus korraldab 19.06-18.07.2023 Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Vesikaare tee 16 kinnistu (73001:008:1207)...

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 19.06-18.07.2023 Tammiste külas Vesikaare tee 16 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Vesikaare tee 16 kinnistu (73001:008:1207)...

6.06.2023 on seoses soojatrassi ehitusega ajutiselt suletud Jaama tn ja Kooli tn ristmik, kell 8.30- 13.00.

Teade Sindis ristmiku sulgemisest

6.06.2023 on seoses soojatrassi ehitusega ajutiselt suletud Jaama tn ja Kooli tn ristmik, kell 8.30- 13.00.

30. mail toimus vallavalitsuse istung. Loe lähemalt siit Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Rail Balticu Urge raudteepeatuse ooteplatvormide ja ooteplatvormide...

Infokiri 5. juunil

30. mail toimus vallavalitsuse istung. Loe lähemalt siit Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Rail Balticu Urge raudteepeatuse ooteplatvormide ja ooteplatvormide...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõike 1 ning § 47 lõike 3 kohaselt Pärnu maakonda Tori valda Urge...

Rail Balticu Urge raudteepeatuse ooteplatvormide ja ooteplatvormide vahelise eritasandilise läbipääsu projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 46 lõike 1 ning § 47 lõike 3 kohaselt Pärnu maakonda Tori valda Urge...

Otsustati kinnitada hanke tulemused ja sõlmida ehituse töövõtulepingud osaühinguga Nurme Teedeehitus Uuemetsa jalg- ja jalgrattatee ehitustöödeks kogumaksumusega 276 613,69 eurot...

Vallavalitsuse 30. mai istungil

Otsustati kinnitada hanke tulemused ja sõlmida ehituse töövõtulepingud osaühinguga Nurme Teedeehitus Uuemetsa jalg- ja jalgrattatee ehitustöödeks kogumaksumusega 276 613,69 eurot...

Sindi Avatud Noortekeskus on 5. juunist lahti E-R kell 12-18.  

Sindi noortekeskuse lahtiolekuajad suvel

Sindi Avatud Noortekeskus on 5. juunist lahti E-R kell 12-18.  

7. juunil toimuvad Sindi tenniseväljakul tennise näidistunnid lastele. Tunnid on tasuta!

Sindis oodatakse lapsi tennise näidistundi

7. juunil toimuvad Sindi tenniseväljakul tennise näidistunnid lastele. Tunnid on tasuta!

Alates 1. detsembrist 2022 algas uus korraldatud jäätmeveo periood, millega on hõlmatud kokku 7 erinevat jäätmeliiki. Jäätmevaldajal on võimalik erinevaid jäätmeliike jäätmevedajale üle anda...

Jäätmete liigiti kogumisest Tori vallas

Alates 1. detsembrist 2022 algas uus korraldatud jäätmeveo periood, millega on hõlmatud kokku 7 erinevat jäätmeliiki. Jäätmevaldajal on võimalik erinevaid jäätmeliike jäätmevedajale üle anda...

Rohevõrgustik on toimivate rohealade ja -rajatiste sidus süsteem, mis võimaldab erinevatel liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda, rikastab inimese elukeskkonda ja toetab...

Tori valla rohevõrgustiku kohta valmis analüüs

Rohevõrgustik on toimivate rohealade ja -rajatiste sidus süsteem, mis võimaldab erinevatel liikidel rännata ja kliimamuutustega kohaneda, rikastab inimese elukeskkonda ja toetab...

Alates juunist võib Pulli külas märgata tegutsemas rohkelt päästeautosid, sest piirkonna komandod (Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Vändra) viivad Taali koolimajas läbi koostöö harjutusi. Tegelikku tuld...

Päästjad harjutavad juunis Taali koolimajas

Alates juunist võib Pulli külas märgata tegutsemas rohkelt päästeautosid, sest piirkonna komandod (Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Vändra) viivad Taali koolimajas läbi koostöö harjutusi. Tegelikku tuld...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24. mai 2023 korraldusega nr 327 kehtestatud detailplaneeringust Sauga alevikus Jänesselja tn 22 kinnistul. Planeeringuala suurusega 26988 m²...

Detailplaneeringu kehtestamine

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24. mai 2023 korraldusega nr 327 kehtestatud detailplaneeringust Sauga alevikus Jänesselja tn 22 kinnistul. Planeeringuala suurusega 26988 m²...

Elanikud pöörduvad vallavalitsuse poole viimasel ajal sageli murega, kas enam ei saagi kasutada riigi- või vallamaal asuvaid aiamaid. Abivallavanem Signe Rõngas selgitab, mis täpselt saama...

Riigi ja valla maadel asuvate aiamaade kasutamisest

Elanikud pöörduvad vallavalitsuse poole viimasel ajal sageli murega, kas enam ei saagi kasutada riigi- või vallamaal asuvaid aiamaid. Abivallavanem Signe Rõngas selgitab, mis täpselt saama...

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24. mai 2023 korraldusega nr 328 kehtestatud detailplaneeringust Tori alevikus Muraka tee 1 kinnistul. Planeeringuala suurus on ~1,3 ha, maa...

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 24. mai 2023 korraldusega nr 328 kehtestatud detailplaneeringust Tori alevikus Muraka tee 1 kinnistul. Planeeringuala suurus on ~1,3 ha, maa...

Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti lahtiolekuajad perioodil 1.06–31.08.2023 (kaasa arvatud) alljärgnevalt Sauga haruraamatukogu E-R 11.00 – 18.00 (kinni...

Raamatukogu haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti lahtiolekuajad suvel

Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogude ja välisteeninduspunkti lahtiolekuajad perioodil 1.06–31.08.2023 (kaasa arvatud) alljärgnevalt Sauga haruraamatukogu E-R 11.00 – 18.00 (kinni...

Tunnustamaks suurt tööd ja innustamaks kõiki oma kinnistut heakorrastama ootab vald taas kauni kodu konkursile kandidaate. Konkurss on suunatud tihe- ja hajaasustuse kodudele, korterelamutele,...

Veel paar päeva saab esitada kandidaate kauni kodu konkursile

Tunnustamaks suurt tööd ja innustamaks kõiki oma kinnistut heakorrastama ootab vald taas kauni kodu konkursile kandidaate. Konkurss on suunatud tihe- ja hajaasustuse kodudele, korterelamutele,...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime...

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 144