Suvised teetööd Tori vallas

Sellel suvel tehakse mitmel pool vallateede remonttöid, mille käigus uuendatakse olemasolevate asfaltteede pinnakatet ja mitmed kruusateed saavad tolmuvaba katte.

Töid tehakse ka tiheda asustusega alade teedel ja tänavatel, seega on palve jälgida ajutisi liiklusmärke ja mitte parkida tööde ajaks sõidukeid teede äärde. Palume mõistvat suhtumist ebamugavustesse, mis võivad teetöödega kaasneda. Töödega plaanime alustada juuni lõpus või juuli alguses. Kokku saab uue pinnakatte 23,5 km teid ja tänavaid.

Samuti jätkub valla kruusateede katete uuendamine.

 

Pinnatavate teede nimekiri
 

Skeem 1

Skeem 2

Skeem 3

Skeem 4

Skeem 5