Selgus Sindi keskväljaku arhitektuurivõistluse võitja

Tori vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit kuulutasid välja Sindi linnakeskuse parima arhitektuurilise ideelahenduse võistluse võitja – esimese preemia pälvis võistlustöö „Sindi vöö", mille autoriteks on Liis Uustal, Egon Metusala, Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste arhitektuuribüroost MA OÜ. Lisaks tunnustati rahaliste preemiatega veel kolme kavandit.


Tori vallavanem ja žürii liige Lauri Luur sõnas, et Sindi linnakeskuse ümberehituse eesmärgiks on ruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks. 

„Sindi keskuse kaasajastamine peaks andma impulsi kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arenguks, uus linnasüda pakkugu meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Paraku puudub hetkel linnal korralik keskus, mis oleks esinduslik ja näitaks ajaloolise vabrikulinna mitmekülgsust – soovimegi seda tühimikku täita ja anda Sindile linnaväärilise keskuse," lisas Luur. 

Võidutöö „Sindi vöö" autorid loovad oma kavandis nn „vöö", mis tõmbab linna keskelt kokku ja ühendab omavahel ajaloolised sõlmpunktid ning uued avalikud tegevusruumid. „Oluliseks elemendiks on siin valgustite ümbermõtestamine ning seeläbi kohale iseloomulike ruumiliste olukordade loomine. Kogu võistlusala läbiv valgussiin seob erinevad ruumiolukorrad üheks tervikuks, uus tekkiv väljakuruum ei ole üle kujundatud ja loob võimalusi väga erinevateks tegevusteks," kommenteeris „Hea avalik ruum" arhitektuuriprogrammi eestvedaja Kalle Vellevoog.

Žürii hinnangul on tegu tugeva ideega, tänava- ja väljakualad on lahendatud põhjalikult. Sindi vöö ehk valgussiin, millega erinevad osad tervikuks seotakse, on kerge, postid pole liiga massiivsed. Valgussiini saab kasutada ka näituste ülesriputamiseks. Keskväljakul moodustab vöö ulja ringi või sõlme, mis on kogu oma teekonna ulatuses täis nüansse. Pikk tänava ala on liigendatud nn tegevuspesades pinkide, laudade, varjualustega. Keskväljakul on hubasus lahendatud kaasaegselt ja teatraalselt: tribüünidelt saab jälgida, mis ümberringi toimub. 

„Lahendus tervikuna on kerge, ökonoomne, loodud on tugev võrgustik, mida edasi arendada," lisas Vellevoog. „Kuna žüriil tekkis võidutööle siiski ka mõningaid täiendavaid ettepanekuid, selgub Sindi uue linnakeskuse lõplik ilme tihedas koostöös võitjaga edasise projekteerimise käigus".

Sindi võistlusala teljeks on Jaama tänav, endise raudteejaama peahoone ja Pärnu mnt vahel, Jaama tänava pikendus mööda Kalamaja teed Pärnu jõeni ning Coopi kauplusehoone ümbruse kinnistud. Kontaktalasse jäävad osaliselt Kiriku park, Lastepark ja hoonete esised alad Jaama, Raudtee, Ringi ja Kooli tänavate ning Pärnu maantee ääres. Võistlusala pindala on ca 27 000 m2

Võistluse auhinnafond moodustas 20 000 eurot ning seda rahastab Tori vallavalitsus. I koha preemia suuruses 8000 eurot pälvis ideekavand „Sindi vöö" arhitektuuribüroolt MA OÜ. II koha preemia suuruses 6000 eurot läks ideekavandile „Kõik on sillas" arhitektuuribüroodelt KARISMA arhitektid OÜ ja Nu arhitektuur (autorid Diana Taalfeld, Kai Süda, Risto Parve ja Heldi Jürisoo), III koha preemia suuruses 4000 eurot läks ideekavandile „Diagonaal" arhitektuuribüroolt KA Arhitektid OÜ (autor Erkki Annama). Lisaks otsustas žürii tunnustada 2000-eurose ergutuspreemiaga ka võistlustöö „Kirsipuna" arhitektuuribüroolt Punktiir OÜ (autorid Eve Komp, Malle Jürgenson, Liina-Liis Pihu, Grete Veskiväli ja Kristi Tuurmann).

Võistlust korraldati EV 100 „Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames. „Hea avalik ruum" 2020. aasta jätkuprogrammi rahastavad rahandusministeerium, kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused. Programmi viib ellu Eesti Arhitektide Liit koostöös kohalike omavalitsustega.

„Hea avalik ruum" programm oli kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, kui korraldati 15 linnakeskuse ja -väljaku arhitektuurivõistlus. Kuna huvi ja soov oma linnakeskused korda teha oli aga palju rohkematel omavalitsustel kui esimesse etappi mahtusid, algas 2019. aastal „Hea avalik ruum" jätkuprogramm. 2020. aastal viiakse jätkuprogrammi raames läbi neli arhitektuurivõistlust Jõgeva, Sindi, Kunda ja Kiviõli keskusalade uuendamiseks, programm jätkub ka 2021. aastal.  Seni on Eesti Vabariik 100 ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga "Hea avalik ruum" läbi viidud arhitektuurivõistlused 20 linnas, millest 9 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare ja Kärdla). Sellel aastal valmib ka Viljandi uuendatud keskväljak. 

Võidutöö ja premeeritud tööde visuaalid: https://bit.ly/3efKXzZ

Lisainfo:
Lauri Luur
Tori vallavanem
+372 523 7966
lauri.luur@torivald.ee

 
Kalle Vellevoog
„Hea avalik ruum" programmijuht
+372 5067586
kalle@jvr.ee