RMK kinnitas Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kinnitas Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsa majandamise kava. Kava koostamise käigus kohtuti kohaliku kogukonnaga, omavalitsuse esindajatega ja teiste asjast huvitatutega avalikel koosolekutel. Kõigil oli võimalik esitada kavasse oma ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Tammiste küla Pärnu jõe poolse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala metsa majandamise kava aastateks 2022–2031, millega saab tutvuda RMK kodulehel.