Konkurss Tammiste Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks

Tori Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tammiste Lasteaed-Algkooli direktori leidmiseks.

Heal kandidaadil on:

  • magistrikraad ja haridusasutuse juhtimiseks vajalikud kompetentsid;
  • organisatsiooni arengu, muudatuste ja meeskonna juhtimise kogemus;
  • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine;
  • eestvedamis- ja koostöövõime; hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimiseoskus;
  • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused.

Lisainfo tel 5915 1989, e-post herve.merivald@torivald.ee

 

Dokumendid palume esitada 24. oktoobriks vallavalitsuse aadressil  Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald 86705 Pärnumaa.