Valla põhjaosa tuuleparkide eriplaneeringu arutelu

Tori valla põhjaosa tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus oli avalikul väljapanekul 18.10.-16.12.2021. Sel perioodil oli võimalik esitada arvamusi/ettepanekuid kavandatava tegevuse ja koostatud dokumendi osas.

Avaliku väljapaneku raames laekus 16 kirja erinevate ettepanekutega kokku 14lt erinevalt asutuselt ja ettevõttelt.

Planeerimisseaduse kohaselt tuleb laekunud ettepanekuid ja seisukohti nende osas tutvustada avalikul arutelul. Lisaks laekunud ettepanekute tutvustamisele vastatakse koosolekul ka kõikvõimalikele antud planeeringuga seotud küsimustele juhul kui küsimusi esitatakse.

Tori valla põhjaosa tuuleenergeetika eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 18.01.2022 kell 18 Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla).

Tulenevalt praegu riigis kehtivatest piirangutest saavad koosolekul osaleda vaid isikud, kes esitavad kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või  läbipõdemise kohta koos isikut tõendava dokumendiga.

Koosolekul on võimalik osaleda ka veebi teel, koosolekuga liitumiseks kasuta õigel ajal järgnevat linki.